نتایج جست‌وجو برای: هفتمین

هفتمین جلسۀ گروه تخصصی کار با کودک برگزار شد

هفتمین جلسۀ گروه تخصصی کار با کودک طبق برنامۀ اعلام شده در روز ۱۵ آبان ۱۴۰۲ ساعت ۱۷-۱۵ در دفتر مؤسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران، با شرکت حضوری و مجازی یازده عضو برگزار شد.
ابتدای جلسه به بحث دربارۀ نمونه‌های مشابهی از کار با کودکان که بعضی از اعضاء تهیه کرده بودند، اختصاص یافت. در ادامه به‌سیاق جلسۀ پیشین، به بررسی ارزش‌های میراث فرهنگی و روش‌های ارائۀ آن به کودکان پرداخته شد. در این زمینه جناب آقای دکتر مهدی حجت، رئیس ایکوموس ایران، تأکید کردند که هدف در همۀ گروه‌های تخصصی رسیدن به جایی است که هر عضو بر اساس سلیقۀ خود آگاه شود چه کاری را ، برای کدام مخاطب، و چگونه ارائه دهد. ایشان در ادامه فرمودند روش‌های انجام کار از روش‌های فلسفی تا روش‌های اجمالی‌تر قابل بررسی است. برای تسهیل این امر در این جلسه بر اساس طبقه‌بندی یونسکو از ارزش‌های میراث فرهنگی و با توجه به مخاطب گروه، فهرستی اجمالی از مصداق‌های مأنوس با کودکان و راه‌های ارائۀ آن تهیه و اعضا دربارۀ تقسیم‌بندی و هر یک از مصداق‌ها به بحث و تبادل نظر پرداختند. برای جلسۀ آتی مقرر گردید اعضا فهرستی بر اساس دیدگاه خود به موضوع ارائه و به بحث و گفت‌وگو بپردازند. جلسۀ بعدی این گروه تخصصی در روز دوشنبه ۲۹ آبان ساعت ۱۵ تا ۱۷ برگزار می‌شود.

هفتمین جلسۀ گروه تخصصی کار با کودک برگزار شد بیشتر بخوانید »

هفتمین جلسۀ گروه تخصصی رسانه برگزار شد

هفتمین جلسۀ گروه رسانه طبق برنامۀ اعلام شده در روز ۸ آبان ۱۴۰۲در دفتر مؤسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران با شرکت حضوری و مجازی شش عضو برگزار شد.

در این جلسه در خصوص ارزش‌های میراث فرهنگی و روش‌های ارائۀ آن بحث و تبادل نظر صورت گرفت. روش‌های ارائۀ ارزش‌های میراث فرهنگی ذیل مفهوم رسانه به این شرح مورد بسط و گسترش قرار گرفت: ۱) رسانه های دیداری، ۲) رسانه های شنیداری، ۳) رسانه های دیداری و شنیداری.

در پایان قرار شد مفاهیم رسانه و سر شاخه‌های آن در جلسۀ آینده مورد بحث و برسی قرار گیرد. جلسۀ بعدی این گروه در روز چهارشنبه ۲۲ آبان برگزار می‌شود.

هفتمین جلسۀ گروه تخصصی رسانه برگزار شد بیشتر بخوانید »

هفتمین جلسۀ گروه تخصصی متن برگزار شد

هفتمین جلسۀ گروه تخصصی متن، طبق برنامۀ اعلام‌شده، در روز چهارشنبه، ۳ آبان ۱۴۰۲، ساعت ۱۵ – ۱۷ با شرکت شانزده نفر از اعضا به صورت حضوری و برخط در دفتر مؤسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران تشکیل شد. ابتدا خانم دکتر طاهره شکری، رئیس گروه تخصصی، دستور جلسه را اعلام کردند و در ادامه گزارش اجمالی از جلسۀ اعضای هیئت رئیسۀ گروه تخصصی برای طبقه‌بندی عنوان‌های کاری را ارائه دادند. سپس خانم مهندس زهرا شهریار، عضو هیئت رئیسۀ گروه تخصصی، نتیجۀ کار هیئت رئیسه را دربارۀ طبقه‌بندی و دسته‌بندی سرفصل‌های پیشنهادی برای فعالیت اعضای گروه متن، به‌تفصیل شرح دادند و اعضا دربارۀ آنها و مصداق‌های آن به بحث پرداختند. در ادامه آقای دکتر مهدی حجت اشاره کردند که طبقه‌بندی حاضر اعتباری است، نه فلسفی، و این موضوعات باید تا جایی خرد شود که هر فرد بسته به ذوق، سلیقه، و ظرفیت‌های شخصی خود بتواند حوزۀ فعالیت خود را تعیین کند.
در پایان خانم دکتر شکری پیشنهاد دادند که هر یک از اعضا یکی از سخرانی‌های ایکوموس ایران را برای تبدیل به متن و سپس کار بر آن انتخاب نمایند که مورد استقبال فراون اعضای گروه قرار گرفت.
جلسۀ بعدی این گروه تخصصی در روز چهارشنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۲ ساعت ۱۵ – ۱۷ برگزار می‌شود.

هفتمین جلسۀ گروه تخصصی متن برگزار شد بیشتر بخوانید »

فراخوان مقاله برای بیست و هفتمین کنفرانس میراث فرهنگی و فناوری‌های نو

ارسال مقاله، مقالۀ کوتاه، پوستر، و کارافزار (اپ) از ۱۵ آوریل ۲۰۲۲ (۲۶ فروردین ۱۴۰۱) تا ۲۷ ژوئن ۲۰۲۲ (۶ تیر ۱۴۰۱) میسر است. از سال ۲۰۱۹ مقالات کنفرانس میراث فرهنگی و فناوری‌‌های نو در قالب کتاب الکترونیک در «پروپلیم»، سامانۀ اطلاعاتی منابع کلاسیک هایدلبرگ، به انتشار می‌رسد. کتاب و کلیۀ مقالات آن با شناسۀ ثابت (doi) به صورت دائم در دسترس همگان خواهند بود. مقالات و مقالات کوتاه در کتاب مذکور به چاپ خواهد رسید. کمیتۀ کنفراس میراث فرهنگی و فناوری‌های نو در انتظار آثار شماست.

فراخوان مقاله

رویکرد‌های خلاق در مستندسازی، پژوهش، مدیریت، و آموزش

به نظر می‌رسد که اکنون پنجاه سال پس از تصویب معاهدۀ میراث جهانی یونسکو، حمایت از میراث جهانی در یک نقطۀ عطف قرار دارد. همچنان‌که آگاهی از ارزش میراث فرهنگی جهانی به‌شدت رشد کرده و شمار آثار ثبت شده در فهرست یونسکو پیوسته افزایش یافته، فشار بر میراث فرهنگی جهانی نیز فزونی یافته است. یونسکو در سال ۲۰۰۸ فهرستی شامل ۱۴ بند و چندین زیربند از خطرات متوجه میراث فرهنگی منتشر کرد. این خطرات طیفی از جنگ و بحران، آب و هوا و تأثیرات نامطلوب تغییرات اقلیمی، بلایای طبیعی، توسعۀ بی‌رویه، استخراج منابع، فعالیت‌های غیرقانونی و نیز مسائل مدیریتی‌ای همچون کمبود منابع مالی و یا نیروی کار ماهر در بر می‌گیرد.

نظر به چالش‌های ذکر شده، جریانی فعال به طور عمومی در درون و در میان مؤسسات سیاسی، انجمن‌های علمی، و جوامع مدنی جهان در حال بازاندیشی خط مشی‌ها برای حمایت از میراث فرهنگی است.

ما برآنیم که فناوری می‌تواند در حمایت از میراث فرهنگی، پژوهش درباۀ آن، و ارزش قائل شدن برای آن به نحوی پایدار کمک و بدین سان آن را برای نسل آتی صیانت کند. نوآوری‌های فناورانه به ما امکان می‌دهند که پی‌گردی و کاوش‌های میراث فرهنگی را با رویکردهایی که مستلزم کم‌ترین اثرگذاری بر آنهاست پیش ببریم؛ آنها امکان می‌دهند که برون‌دادهای پژوهش دربارۀ میراث فرهنگی را به نحو گسترده منتشر کنیم و پیام میراث فرهنگی را به گسترده‌ترین مخاطبان برسانیم؛ حتی در دوران یک پاندمی جهانی که جابه‌جایی انسان‌ها را به شدت محدود می‌کند. فناوری دیجیتال و جوامع علمی مرتبط با آن ابزار پژوهش و شناخت، و نیز فرصت‌های آموزشی را مخاطبانی عملاً نامحدود فراهم می‌آورند، و بدین ترتیب میراث فرهنگی را همه‌شمول‌تر و دسترس‌پذیرتر می‌سازند. این امر بر توان بالقوۀ میراث فرهنگی در شکل‌بخشیدن به هویت‌ها و انسجام اجتماعی جوامع در سراسر جهان می‌افزاید. سرانجام، فناوری ابزارهایی برای ثبت و ضبط سریع وضعیت میراث فرهنگی و پایش تغییرات احتمالی آن در طول زمان در اختیار می‌نهد. بدین ترتیب، فناوری در امر مدیریت، تصمیم‌گیری، و اقدامات مرمتی و حفاظتی برای میراث فرهنگی پایدار در سراسر جهان یک یاری‌دهنده به شمار می‌آید.

کنفرانس میراث فرهنگی و فناوری‌های نو بستری فراهم می‌آورد برای به نمایش گذاشتن و گفتگو دربارۀ پژوهش‌های نو، تبادل تجربیات و اندیشه‌ها برای جامعۀ در حال رشد علاقه‌مند به این موضوعات. از سال بیست و ششمین دوره (سال ۲۰۲۱) کنفرانس میراث فرهنگی و فناوری‌های نو به وسیلۀ شهرداری وین (امور فرهنگی) همراه با «کنفرانس میراث فرهنگی و فناوری‌های نو ایکوموس اتریش»، انجمنی وابسته به کمیتۀ ملی ایکوموس اتریش سازمان‌دهی می‌شود. با برگزاری کنفرانس پیش‌رو قصد داریم از طریق گردهم‌آوردن متخصصان میراث فرهنگی، تصمیم‌سازان، علاقه‌مندان به فناوری، و سایر ذی‌نفعان که اشتیاق به کاربست فناوری‌های جدید در زمینۀ میراث فرهنگی دارند، به مباحث جاری تداوم بخشیم.

برای آگاهی بیشتر به وبگاه کنفرانس رجوع کنید.

فراخوان مقاله برای بیست و هفتمین کنفرانس میراث فرهنگی و فناوری‌های نو بیشتر بخوانید »

انتشار کلیۀ سخنرانی‌های ایکوموس ایران در سال ۱۳۹۳ در کانال ایکوموس ایران در آپارات

در ادامۀ انتشار سخنرانی‌های برگزار شده در مؤسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران از سال ۱۳۸۸ تاکنون، کلیۀ مجموعۀ سخنرانی‌های سال ۱۳۹۳ در کانال آپارات مؤسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران منتشر شد.

این مجموعه شامل ۳۱ فیلم از یازده رویداد در سال ۱۳۹۳ است که مربوط به گرامیداشت روز جهانی بناها و محوطه‌های تاریخی، نویافته‌های معماری اسلامی (گرامیداشت دکتر باقر آیت‌الله‌زاده شیرازی)، و نشست‌های علمی‌ـ‌تخصصی است. برای مشاهدۀ مجموعۀ مذکور به این نشانی رجوع کنید: https://www.aparat.com/v/mBNUJ?playlist=1114190

نشست‌های مؤسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران در سال 1393

تاریخ

سخنران

عنوان سخنرانی

شماره

1/2/1393

دکتر مهدی حجت، مهندس محمدرضا حائری

مهندس آرش بوستانی

بزرگداشت روز بناها و محوطه‌‌های تاریخی؛ میراث یادآوری

نمایش فیلم میدان بی‌حصار

40

26/3/1393

دکتر حکمت‌الله ملاصالحی

بازخوانی حافظه و هویت در معماری یادمانی ایران

41

30/4/1393

دکتر محسن عباسی هرفته

مهندس سعید محمود کلایه

سنت حفاظت معماری در ایران با تأکید بر شواهد تاریخی حفاظت در مسجد جامع اصفهان

اصول و روش‌های پاکسازی بدنه‌ها و مصالح تاریخی

42

27/5/1393

 مهندس نجمه موسی‌تبار

مهندس مونا مرادی

بزرگداشت هفتمین سالگرد درگذشت دکتر باقر آیت الله زاده شیرازی؛ نویافته‌های معماری دورۀ

اسلامی:

سنگ‌بست مجموعه‌ای تاریخی از دورۀ غزنویان

جایگاه دکتر شیرازی در تاریخ‌پژوهی معماری ایران

43

24/6/1393

مهندس نیره سادات موسوی

مهندس انوشه پیربادیان

شناخت ساختار تاریخی شهر؛ امکانی برای حفاظت و بازآفرینی شهر امروز

عکاسی معماری از تاریخچه تا اجرا

44

28/7/1393

مهندس سارا مهرعلی زاده

مهندس کاوه منصوری

مستندسازی دیجیتالی از مجموعه بناهای از دست رفته در بجنورد (مجموعۀ مفخم)

نویافته‌هایی از مسجد جامع فریومد

45

26/8/1393

دکتر غزال کرامتی

مهندس محمدرضا حائری

آب  در اوستا

 قنات‌های ایران و میراث جهانی کشاورزی

46

24/9/1393

دکتر مهناز اشرفی

مهندس آرزو فیض‌اله بیگی

دکتر علی افضل

خلاصه‌ای از گزارش مجمع عمومی ایکوموس بین المللی

کاربرد ابزار و علوم ژئوماتیک در ثبت، مستندسازی و حفاظت از میراث فرهنگی

معرفی سامانۀ پهباد فوتوگرامتری (نقشه‌برداری به‌کمک هواپیمای بدون سرنشین)

47

29/10/1393

دکتر میثم لباف خانیکی

مهندس مسعود عطارها

تأملی در ماهیت و کارکرد چارتاقی بازۀ هور بر اساس یافته‌های باستان‌شناختی

یک تجربۀ آموزشی در احیای میراث کشاورزی (چال سنبک در کویر آران و بیدگل)

48

14/11/1393

دکتر مارکوس ریتر

تصور عامۀ شاه عباس و تدابیر بصری در نقاشی دیواری سردر قیصریه در اصفهان

49

27/11/1393

دکتر علی اسدی

آبراه‌های زیرزمینی تختگاه تخت جمشید بر اساس کاوش‌های باستان‌شناسی

50

11/12/1393

دکتر مارکو جیووانی برامبیلا

دکتر فرهاد نظری

مرمت گنبد سلطانیه و فناوری‌های جدید

تعامل با محیط زیست از منظر میراث فرهنگی ناملموس

51

انتشار کلیۀ سخنرانی‌های ایکوموس ایران در سال ۱۳۹۳ در کانال ایکوموس ایران در آپارات بیشتر بخوانید »

پیمایش به بالا