برگزاری کنفرانس در زمینۀ نجات‌بخشی و حفاظت پس از جنگ

کنفرانسی در زمینۀ نجات‌بخشی و حفاظت پس از جنگ در اروپای مرکزی با عنوان

Post-War Heritage of Art and Architecture in Central and Eastern Europe. Integrated Approaches to Dissonant Monuments and Sites

در تاریخ ۲۲ و ۲۳ ژوئیه (۳۱ تیر و ۱ مرداد) با همکاری کمیته‌های ملی ایکوموس بلغارستان و آلمان؛ کمیته‌های بین‌المللی علمی میراث قرن بیستم، مسیرهای فرهنگی، و شهرهای کوچک و متوسط؛ و چندین دانشگاه و نهاد علمی بلغارستان و آلمان به صورت زنده در شهر کازانلاک بلغارستان برگزار و به همت کمیته‌های ملی دو کشور یادشده به صورت برخط منتشر خواهد شد.

برای شرکت در این رویداد لازم است در این نشانی ثبت نام کنید. اطلاعات تکمیلی پس از ثبت نام در اختیار قرار خواهد گرفت.

دریافت برنامۀ کنفرانس و شرحی پیرامون آن.