تعویق برگزاری مجمع عمومی سالیانۀ مؤسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران

به‌نام خدا

با سلام و احترام و عرض تبریک به مناسبت فرارسیدن عید سعید فطر

نظر به اخبار و درخواست‌های رسیده از سوی اعضای محترم مؤسسه دایر بر معذوریت برای حضور در مجمع در روزهای آتی به سبب شیوع بیماری کرونا و نیز با توجه به اینکه در آیندۀ نزدیک با انجام واکسیناسیون همگانی، طبق برنامه‌های اعلام شده، شرایط مطمئن‌تری برای برگزاری مجمع با مشارکت طیفی وسیع‌تر از اعضای محترمِ ساکن تهران و شهرستان ایجاد خواهد شد، جلسۀ مجمع عمومی مورخ ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ لغو می‌شود. هیئت مدیره به زودی اعضای محترم را از تاریخ برگزاری مجمع مطلع خواهد کرد.