بیانیۀ ایکوموس، ایکا، ایفلا، و ایکوم در بارۀ قره‌باغ کوهستانی

بیانیۀ ایکوموس، ایکا، ایفلا، و ایکوم در بارۀ قره‌باغ کوهستانی

۲۰ نوامبر ۲۰۲۰

ایکوموس، ایکا، ایفلا، و ایکوم تمام طرف‌های درگیر در اجرای کامل توافق آتش‌بس را، که از تاریخ ۱۰ نوامبر در قره‌باغ کوهستانی اجرایی شده است، دعوت می‌کنند که به طور فعال در تضمین احترام و حمایت کامل تمام میراث فرهنگی در مناطق مرتبط، به ویژه مناطقی که تسلط بر آنها از یک طرف به طرف دیگر منتقل می‌شود (ناحیۀ آغدام، ناحیۀ کلبجر، و منطقۀ لاچین)، دعوت می‌کنند. این احترام و حمایت باید به حفاظت، شرح، و معرفی تمام این میراث فرهنگی گسترش یابد.

با ارجاع به بیانیۀ پیشین صادر شده از سوی سپر آبی، که هر چهار سازمان عضو مؤسس آن هستند، در تاریخ ۷ اکتبر ۲۰۲۰، بار دیگر به تمام طرف‌های درگیر، تعهداتی را که طبق مفاد قانون بین‌المللی حفاطت میراث فرهنگی در شرایط مخاصمه مسلحانه، به خصوص معاهدۀ لاهه ۱۹۵۴و دو پروتکل آن دارند، یادآوری می‌کنیم. ایکوموس، ایکا، ایفلا، و ایکوم بار دیگر نگرانی خود را در بارۀ گزارش‌ آسیب‌های وارد شده به دارایی‌های فرهنگی که در طول مخاصمه رخ داده است، بیان می‌کنند. آنها به پی‌گیری دقیق وضعیت میراث فرهنگی و دینی در طول اجرای آتش‌بس و عملیات حفاظت صلح، ادامه خواهند داد.

بدون احترام متقابل و باور داشتن به تمام لایه‌های تشکیل‌دهندۀ میراث فرهنگی غنی منطقۀ قره‌باغ کوهستانی، کوچک‌ترین امیدی به ایجاد نوعی صلح پایدار وجود نخواهد نداشت.

ICOMOS: شورای بین‌المللی بناها و محوطه‌ها
ICA: شورای بین‌المللی آرشیو
IFA: فدراسیون بین‌المللی انجمن‌ها و موسسات کتابداری
ICOMS: شورای بین‌المللی موزه‌ها