میراث فرهنگی و درگیری‌های نظامی اخیر

درس‌گفتار برخط فرهنگستان سلطنتی ایرلند با عنوان

«میراث فرهنگی و درگیری‌های نظامی اخیر»

دکتر منیر بوشِناقی

همراه با سخنانی از گراونیه شفری، رئیس ایکوموس ایرلند

پنجشنبه، ۲۹ اکتبر ۲۰۲۰ (۸ آبان ۱۳۹۹)، ساعت ۱۹:۰۰ به وقت گرینویچ
ثبت نام 

دکتر منیر بوشناقی، باستان‌شناس اهل الجزایر است که در بیست و پنج سال گذشته در سمت معاون فرهنگی دبیر کل، دبیر بخش میراث فرهنگی، و دبیر مرکز میراث جهانی در یونسکو فعالیت کرده است. او همچنین در سال‌های ۲۰۰۵ ـ ۲۰۱۱ دبیر کل ایکروم (مرکز بین‌المللی مطالعۀ حفاظت و مرمت اموال فرهنگی) بوده است.

درگیری‌ها پیامدهای مخرب بسیاری برای ارزش‌های بشر، فرهنگ‌ها و ادیان در بر دارند؛ و طی آنها نمادهای فرهنگی به نحوی فزاینده هدف قرار می‌گیرد و هویت‌ها نابود و میراث فرهنگی تخریب می‌شود. در درس‌گفتار دانشگاهی نگاهی تازه به بستر اجتماعی، تاریخی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و مذهبی عرضه می‌کند که مصائب کنونی بشر در خاورمیانه، مخصوصاً در سوریه و عراق و نیز در شمال آفریقا و بخش‌هایی از آسیا، در آنها اتفاق می‌افتد. دکتر بوشناقی همچنین نکاتی دربارۀ الزام‌های جامعۀ جهانی برای یافتن راهکارهایی برای این بحران‌ها مطرح خواهد کرد.