درگذشت میراث‌دار هنر موسیقی ایران

موسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران درگذشت میراث‌دار نامور هنر موسیقی و آواز ایران، استاد محمدرضا شجریان، کسی که عمری را در اعتلای هنر موسیقی ایرانی و حفظ این سنت درخشان تلاش کرد و در این راه به قله‌های رفیعی دست یافت، به همۀ دوستداران فرهنگ و میراث فرهنگی ایران تسلیت می‌گوید.