برگزاری نمایشگاه عکس به مناسبت روز جهانی بناها و محوطه ها در تربت جام