برگزاری آیین روز جهانی بناها و محوطه‌های تاریخی در مؤسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران، ۲۹ فروردین ۱۳۹۷

آیین بزرگداشت روز جهانی بناها و محوطه‌های تاریخی، مطابق سال‌های گذشته، در دفتر موسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران برگزار شد. نخست ناصر نوروززاده چگینی، معاون موسسه، با خیر مقدم به میهمانان و اشاره به مناسبت‌های اخیر، و با مرور پیشینۀ موضوعات و شعارهای سال ایکوموس جهانی به مناسبت این روز، شعار سال، میراث برای همۀ نسل‌ها را، اعلام کردند.

دکتر مهدی حجت، رئیس موسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران، نکات مهمی دربارۀ نسبت میراث و نسل‌ها مطرح کردند و اشاره کردند که لازمۀ دست یافتن به نگاهی شایسته به میراث فرهنگی، درک عمیق از اهمیت حیاتی میراث فرهنگی برای نسل‌ها است، از گذشته‌های بسیار دور تا آینده‌های بسیار دور.

در ادامه، سخنران اصلی این مراسم، دکتر هادی ندیمی، استاد دانشکدۀ معماری و شهرسازی دانشگاه شهیدبهشتی و عضو پیوستۀ موسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران، دیدگاه‌هایشان را دربارۀ میراث فرهنگی و موضوع سال ایکوموس جهانی عرضه داشتند. ایشان با تبیین قاعده‌هایی که باید مبنای اندیشه و عمل در این زمینه قرار گیرد، اشاره داشتند که بی‌توجهی به قاعده‌ها می‌تواند مسبب برداشت‌های ناصحیح از هویت تاریخی و میراث فرهنگی شود، در حالی که این دو از عامل‌های حیاتی در قوام جوامع هستند. ایشان با اشاره به اینکه نسبت فهم، فرهنگ، و صناعات همانند ریشه و تنه و میوه است که وجود درخت را شکل می‌دهند، تأکید کردند که کلیدی‌ترین امری که متاسفانه در دوران اخیر به نحوی فزاینده از آن غفلت شده است، چه در شناخت و چه در حفاظت و معرفی میراث محسوس و نامحسوس «فهم» است. ایشان فرمودند که اگر آثار معماری گذشتۀ ما به تصدیق ایرانی و غیرایرانی از چنین ارزش والایی برخوردارند و امروز ما از پدید آوردن چنان آثاری ناتوانیم، باید بپذیریم که سازندگان آنها در عالمی متفاوت با عالم ما زندگی می‌کرده‌اند. نسل‌های کنونی و آیندۀ ما تنها هنگامی از آن آثار به‌راستی بهره‌مند خواهند شد که امکان فهم آن عالم را داشته باشند و این میسر نخواهد شد مگر با تغییر اساسی در رویه‌های فرهنگی کنونی ما، از جمله در آموزش و پرورش در کلیۀ سطوح.

پس از سخنرانی آقای دکتر ندیمی، از نمایندگان متخصصان نوخاستۀ در حوزه‌های گوناگون میراث فرهنگی دعوت شد که برای میزگرد با موضوع چرایی و چگونگی ارتباط میان نسل‌ها در میراث فرهنگی گفتگو کنند. اعضای پنل، سرکار خانم عاطفه موسوی (پژوهشگر دکتری مرمت معماری)، سرکار خانم فاطمه توانایی (دانش‌آموختۀ رشتۀ مطالعات معماری ایران)، و جناب آقای حمیدرضا منصوریان (دانش‌آموختۀ باستان‌شناسی و دبیر مدارس تهران) همراه با دکتر مهدی حجت در این میزگرد شرکت و دیدگاه‌هایشان را مطرح کردند و سپس حضار به طرح پرسش‌ها و دیدگاه‌هایشان پرداختند.

در پایان رئیس و معاون موسسه از سرکار خانم‌ها و جناب آقایان عاطفه موسوی، فاطمه توانایی مروی، هانیه خجسته اکبریه، پوراندخت احمدی، نوید صالحی سورمقی، مجید قره‌زاده شربیانی، فهیمه جعفری، یاسر جوادی، مهدی صفی، محمد صفی، شیما بکاء، مریم یارمحمدی، سعید محمود کلایه به پاس همکاری در امور اجرایی موسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران با اهدای لوح یادبود و تقدیر تشکر کردند.

با توجه به استقبالی که از این برنامه شد، دبیرخانه موسسه راهی برای دریافت پیشنهاد‌های علاقه‌مندان برای موضوع‌های میزگردهای مشابه در این سال تدارک خواهد دید و اعلام خواهد کرد.

We cannot display this gallery