موسسه فرهنگی ایکوموس ایران

آدرس: تهران – خیابان امیرکبیر نرسیده به چهار راه سرچشمه

کوچه علیرضا جاویدی – شماره ۱۰۷- کد پستی ۱۱۱۸۷۴۳۳۶۴

تلفن: ۳۳۴۴۰۰۵۴

دورنگار: ۳۳۴۴۰۰۵۵

پست الکترونیک : info@iranicomos.org

مطالب ارسالی شما تنها توسط مسئولین ایکوموس ایران مشاهده خواهد شد.

نام و مشخصات شما محفوظ خواهد بود و در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.

در صورتی که مایل باشید اخبار و اتفاقات میراث فرهنگی محل زندگی خودتان را به اطلاع موسسه برسانید میتوانید از طریق همین بخش و یا ارسال ایمیل اقدام نمایید.

نام (required)

پست الکترونیک(required)

موضوع

متن پیام

فایل ضمیمه