اساسنامه

اساسنامه موسسه فرهنگی ایکوموس ایران (مصوب مجمع عمومی، ۱۳۹۱)

به نام خدا

اساسنامه مؤسسه فرهنگی ایکوموس ایران

با نام خدا، به انگیزه ارتقای سطح دانش و بینش عمومی و اعتلای فرهنگ و هنر کشور و ترویج و اشاعه فرهنگ و هنر اصیل ایرانی و اسلامی و براساس اهداف فرهنگی مصرحه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با التزام به رعایت مقررات موضوعه کشوری و ضوابط حاکم بر تأسیس مؤسسات و مراکز فرهنگی و بر طبق مشخصات و شرایط پیش‌بینی شده در این اساسنامه مؤسسه فرهنگی ایکوموس ایران  تشکیل می‌گردد.

فصل اول کلیات،  تعاریف،  اهداف، موضوع فعالیت و شرایط و نحوه عضویت

مقدمه:

” شورای بین المللی بناها و محوطه‌ها“ (International Council on Monuments and Sites)، که مقر آن درپاریس می‌باشد و نام آن  به حسب حروف اول کلمات لاتین تشکیل دهنده نام آن به طور اختصار “ایکوموس”  (ICOMOS) می‌باشد، نهادی است غیردولتی و همکار یونسکو (سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد). به موجب ماده۱۳ اساسنامه آن، کمیته‌های ملی کشورهای عضو می‌توانند تشکیل گردند. در این اساسنامه کمیته ملی ایران به نام: “موسسه فرهنگی ایکوموس ایران” نامیده می‌شود.

ماده ۱ –   نام مؤسسه: مؤسسه فرهنگی ”   ایکوموس ایران ” می‌باشد که برای اختصار ذیلاً مؤسسه نامیده می‌شود.

ماده ۲ – نوع مؤسسه غیردولتی است که با اهداف فرهنگی و مقاصد غیر تجاری، غیر سیاسی و غیر صنفی تأسیس شده، غیرانتفاعی است. (غیر قابل تغییر).

ماده ۳  –  سرمایه مؤسسه و تابعیت آن ایرانی است. (غیر قابل تغییر).

ماده ۴ –  مدت فعالیت مؤسسه از تاریخ صدور مجوز و ثبت رسمی تا زمانی خواهد بود که مجوز مؤسسه مورد تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ‌باشد. لغو، عدم تمدید یا عدم تأیید مجوز مربوطه از سوی وزارتخانه مذکور باعث پایان

مدت فعالیت مؤسسه خواهد شد. اداره ثبت شرکت‌ها پس از اعلام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی راساً نسبت به کان‌لم‌یکن کردن ثبت و اعلام آن به طرق مقتضی اقدام خواهد کرد. (غیر قابل تغییر).

ماده ۵ –  نشانی مؤسسه: تهران، خیابان امیرکبیر، کوچه شهید علیرضا جاویدی (کوچه میرزا محمود وزیر)، شماره ۱۰۷ است.

تبصره۱ : ایجاد شعبه یا نمایندگی برای مؤسسه به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی فوق العاده امکان‌پذیر است.

تبصره۲ : تغییر نشانی مؤسسه با تصویب هیئت مدیره و اطلاع هیئت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی بلامانع است، و مادامی که اطلاع داده نشده باشد استناد به آن معتبر نخواهد بود.

ماده ۶ –  تعاریف****

الف –  واژه ” اثر” بناها و ساختارهایی (همراه با بستر، محل استقرار و اثاث و ملحقات مرتبط به آنها) که از نقطه نظر تاریخی، هنری، معماری، علمی، باستانشناختی، مردم شناختی دارای ارزش هستند را در برمی‌گیرد. این تعریف آثاری نظیر حجاری‌ها، نقاشی‌های یادمانی، کتیبه‌ها، غارهای مسکونی و هر آنچه که دارای یک چنین ویژگی‌های هستند را شامل می شود.

ب –  واژه “مجموعه بناها” تمام گروه بناها، و پیرامون آنها را اعم از آنکه منفرد یا مجتمع بوده، شهری یا روستایی باشد را به اعتبار ارزش آنها از نقطه نظر باستان‌شناختی، تاریخی، زیبایی‌شناختی، مردم‌شناختی یا انسان‌شناختی دربر‌می‌گیرد.

پ –  واژه “محوطه” یا مکان، تمام عرصه‌ها و منظرهای واجد آثار انسانی یا ترکیب آثار طبیعی و انسانی مشتمل بر پارک‌های طبیعی و باغ‌هایی که از نقطه نظر باستان‌شناختی، تاریخی، زیبایی‌شناختی، مردم‌شناختی یا انسان‌شناختی دارای ارزش می‌باشند را دربر می‌گیرد.

ت –   واژه “اثر”، “محوطه” و “مجموعه بناها” موارد زیر را دربر نمی‌گیرد:

–        مجموعه‌های موزه‌ای مستقر دربناها.

–        مجموعه‌های باستانشناختی نگهداری شده یا عرضه شده در موزه‌های محوطه‌های تاریخی یا باستان‌شناختی.

–        موزه‌های هوای آزاد.

ماده ۷  –  سرمایه اولیه و دارایی و منابع درآمد مؤسسه به شرح زیر است:

**** همان تعاریفی است که در ماده ۳ اساسنامه ایکوموس جهانی عنوان شده است.

منابع درآمد مؤسسه:

بودجه مؤسسه از طریق جمع‌آوری حق عضویت، هدایا، موقوفات، قبول وصیت، کمک هزینه‌های دولتی، عقد قرارداد به منظور انجام پژوهش‌ها و خدمات رسانی تخصصی و منابعی دیگر از قبیل موارد زیرکه هیئت‌مدیره آنرا تأیید کند تأمین می‌گردد.

–        تهیه و تأمین مواد و کالاهای مورد نیاز و تدارک وسایل و ابزارکار و تلاش به منظور تأمین هزینه‌های مؤسسه.

–        سرمایه گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور بالا بردن سطح کارآیی و توانایی‌های مؤسسه.

–         انعقاد قرارداد و انجام معاملات مجاز در محدوده اهداف و موضوع اساسنامه.

–         تحصیل وام یا اعتبار از اشخاص، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و قبول هدایا و اعطای جوایز به اشخاص.

ماده ۸ اهداف و موضوع فعالیت مؤسسه به شرح زیر است:

الف: اهداف

 1. ترویج و گسترش فرهنگ تحقیق، مطالعه و معرفی بناها، مجموعه بناها و محوطه های تاریخی.
 2. تشویق به صیانت، حمایت، حفاظت، احیاء و مرمت بناها، مجموعه بناها و محوطه‌های تاریخی و ترویج فرهنگ آن در سطح ملی.

ب: موضوع فعالیت‌ها

 1. جلب توجه مؤسسات، نهادها و مسئولین ذیربط و جمعیت‌ها نسبت به اهمیت بناها، مجموعه بناها ومحوطه‌های تاریخی.
 2. اشاعه قوانین، معاهدات، توصیه‌ها، قراردادها و آیین‌نامه‌ها ومنشورهای ملی و بین‌المللی در زمینه شناسایی، حمایت، حفاظت، مرمت و معرفی بناها، مجموعه بناها و محوطه‌های تاریخی و ارائه پیشنهادهای لازم به مراجع ذیربط.
 3. همکاری درسطح ملی و بین‌المللی در زمینه ایجاد و گسترش مراکز اسناد مربوط به بناها، مجموعه بناها و محوطه‌های تاریخی و دراختیار قراردادن این اسناد جهت استفاده اعضای مؤسسه و متخصصان و دیگرعلاقه‌مندان.
 4. همکاری در سطح ملی و بین‌المللی در زمینه تهیه فهرست‌ها، اسناد تصویری و ترسیمی و داده‌های اطلاعاتی و غیره راجع به بناها، مجموعه بناها و محوطه‌های تاریخی.
 5. ترویج فن‌آوری‌های جدید در زمینه مستندسازی، حفاظت، نگهداری، مرمت و احیای بناها، مجموعه‌بناها و محوطه‌های تاریخی.
 6. کوشش و همکاری موثر در ترجمه، تألیف و نشر یا حمایت از انتشارات تخصصی در زمینه موضوعات مرتبط.
 7. برگزاری همایش های دوره‌ای، نشست‌های علمی- تخصصی به منظور اطلاع از آخرین دستاوردهای علمی در زمینه صیانت، حمایت، حفاظت و مرمت بناها، مجموعه بناها و محوطه‌های تاریخی در سطح ملی و بین‌المللی.
 8. همکاری و ارائه کمک‌های تحقیقاتی، فنی و آموزشی به مؤسسات و علاقمندان ذیربط در مورد مطالعه، حفاظت و مرمت بناها، مجموعه بناها و محوطه‌های تاریخی.
 9. ارائه خدمات کارشناسی و مشاوره‌ای به مؤسسات فرهنگی، سازمان‌ها و نهادهای تخصصی، قضایی، انتظامی و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی در امورمربوط به مطالعه، صیانت، حمایت، حفاظت، مرمت و احیای بناها، مجموعه بناها و محوطه‌های تاریخی.
 10. ایجاد ارتباط و مبادلات علمی و فرهنگی با مؤسسات ملی و بین‌المللی ذیربط.
 11. همکاری مؤثر در زمینه صیانت، حمایت، حفاظت، مرمت و احیای بناها، مجموعه بناها و محوطه‌های تاریخی از طریق معرفی طرح‌های لازم به سازمان‌های مسئول و علاقمند ذیربط.
 12. پذیرش مشاوره‌های تخصصی در امرآموزش، پژوهش، حفاظت و مرمت و احیای بناها، مجموعه بناها و محوطه‌های تاریخی.
 13. پاسداشت، ترویج، احیاء و ارتقای سنت‌ها و فن آوری‌های مؤثر درحفاظت بناها، مجموعه بناها و محوطه‌های تاریخی.
 14. تشویق و تقدیر ازشخصیت‌های علمی، تخصصی، هنری، فنی و حرفه‌ای مرتبط با امر پژوهش، حفاظت، مرمت، معرفی و احیاء بناها، مجموعه بناها و محوطه‌های تاریخی در سطح ملی و بین‌المللی.
 15. همکاری نزدیک با کمیسیون‌های ملی یونسکو، مراکز حفاظت منطقه‌ای تحت حمایت یونسکو و دیگر مؤسسات بین المللی و منطقه‌ای و سازمان‌هایی که اهداف مشابهی را دنبال می‌کنند.
 16. انجام سایر فعالیت‌های مرتبط با این اساسنامه در سطح ملی و بین‌المللی.

ماده ۹ – کلیه فعالیت‌ها و اقدامات مؤسسه باید در چهارچوب قوانین و مقررات موضوعه کشوری و سیاست‌های فرهنگی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و هماهنگ با برنامه‌های فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام پذیرد. (غیر قابل تغییر)

ماده ۱۰ –  هرگونه تغییر در موضوع و اهداف مؤسسه باید قبل از ثبت تغییرات با اطلاع و تأیید هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی انجام گردد. (غیر قابل تغییر)

مؤسسه پس از اخذ مجوز فعالیت‌های خاص مصوب از مراجع ذیربط و رعایت ضوابط هیئت رسیدگی مجاز به انجام فعالیت‌های مزبور می‌باشد.

ماده ۱۱ –  شرایط عضویت، نحوه عضویت و انواع آن:

هر فرد واجد شرایط زیر می تواند با تصویب هیئت مدیره به عضویت مؤسسه درآید :

–        پذیرفتن مفاد این اساسنامه.

–        محروم نبودن از حقوق اجتماعی.

–        داشتن حسن شهرت علمی، حرفه‌ای و اجتماعی.

عضویت : مؤسسه دارای چهار گونه عضوبه شرح زیر خواهد بود:

 1. پیوسته (شخصیت حقیقی)
 2. وابسته (اعم از شخصیت حقیقی و حقوقی)
 3. پشتیبان (اعم از شخصیت حقیقی و حقوقی)
 4. افتخاری (شخصیت حقیقی)

۱-     اعضا “پیوسته“ از میان افرادی برگزیده می‌شوند که از تخصص، شأن و سابقه برجسته‌ای در سطح ملی یا بین المللی در امر پژوهش، آموزش، حفاظت، مرمت و احیا و معرفی بناها، مجموعه بناها و محوطه‌های تاریخی برخوردار بوده و فعالیت داشته باشند. نظیر: حفاظت‌گران، مرمت‌گران، معماران، شهرسازان، مورخین، باستان‌شناسان، مردم‌شناسان، استادکاران و هنرمندان ممتاز و دیگر تخصص‌های علمی، فنی، اداری، مالی، حقوقی، مراکز اسناد مرتبط و غیره.

–        مؤسسه ۶۰ نفر عضو پیوسته از میان صاحب‌نظران حوزه فعالیت خویش خواهد داشت.

–        افزایش سقف اعضاء پیوسته به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی می باشد.

–        اعضای پیوسته بدنه اصلی، تخصصی و فعال مؤسسه را تشکیل می‌دهند. و دارای حق رأی در مجمع عمومی   ایکوموس ایران و جهانی می‌باشند.

–        حداکثر حق رأیی که هر عضو پیوسته به وکالت برای شرکت درمجمع عمومی ایکوموس جهانی می تواند بگیرد، پنج رأی است ولی مجموع آرای مؤسسه درمجمع عمومی ایکوموس ازهیجده رأی نمی تواند تجاوز کند.

–        کلیه اعضاء پیوسته سهم حق عضویت داخلی و بین‌المللی خود را به ایکوموس برابر میزان و ترتیب تعیین شده توسط ایکوموس از طریق مؤسسه پرداخت خواهند کرد. ایشان ضمن دریافت کارت شناسایی از مزایایی که توسط ایکوموس و مؤسسه مشخص می‌گردد بهره‌مند می‌شوند.

–        مقدار حق عضویت سالانه هر یک از اعضای پیوسته مؤسسه  تا ۱۱ اردیبهشت (اول ماه می میلادی) توسط هیئت مدیره به ایکوموس در پاریس تسلیم خواهد شد.

۲-     عضویت “وابسته“ (اعم از حقیقی و یا حقوقی) برای تمام افراد و نهادها، مراکز و مؤسساتی که در زمینه اهداف مؤسسه فعال بوده یا در همکاری ملی و بین‌المللی در زمینه حفاظت میراث فرهنگی تشریک مساعی دارند مفتوح می‌باشد.

–        عضویت وابسته افراد و یا نماینده شخصیت‌های حقوقی وابسته پس از تکمیل برگه درخواست عضویت و تأیید هئیت مدیره و پرداخت حق عضویت تعیین شده توسط مجمع عمومی مؤسسه میسر خواهد بود.

–        اعضاء وابسته حق شرکت درمجمع عمومی را با حق رأی خواهند داشت. ایشان ضمن دریافت کارت عضویت مؤسسه از مزایایی که از سوی مجمع عمومی و یا هئیت مدیره تصویب می‌گردد بهره‌مند خواهند شد.

–        عضویت وابسته دانشجویی در رشته‌های مرتبط و در مقاطع مختلف تحصیلی پس از تکمیل برگه درخواست عضویت و تائید هیئت مدیره و پرداخت حق عضویت تعیین شده میسر خواهد بود.

–        اعضای وابسته دانشجویی حق شرکت در مجمع عمومی بدون حق رأی را خواهد داشت.

۳-     عضویت “پشتیبان“ برای تمام افراد و مؤسساتی که مایل به پشتیبانی از اهداف و فعالیت‌های مؤسسه هستند پس از تکمیل برگه درخواست عضویت و تائید هیئت مدیره و پرداخت حق عضویت تعیین شده میسر خواهد شد.

–          اعضای پشتیبان حق حضور در مجمع عمومی را بدون حق رأی خواهند داشت. ایشان ضمن دریافت کارت عضویت مؤسسه از مزایایی که از سوی مجمع عمومی و یا هئیت مدیره تصویب می‌گردد بهره‌مند خواهند شد.

۴-     عضویت “افتخاری“ براساس پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی، درارتباط با افرادی که خدماتی برجسته در زمینه پژوهش، حفاظت، مرمت و احیای بناها، مجموعه بناها و محوطه‌های تاریخی انجام داده‌اند اعطاء خواهدشد.

–          اعضاء افتخاری از پرداخت حق عضویت معاف می‌باشند.

–          اعضاء افتخاری اجازه شرکت در مجمع عمومی را بدون حق رأی خواهند داشت. ایشان ضمن دریافت کارت عضویت مؤسسه از مزایایی که از سوی مجمع عمومی و یا هیأت مدیره تصویب می‌گردد بهره‌مند خواهند شد.

–          عضویت اعضاء افتخاری غیرایرانی می‌بایست هم‌راستا با اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران بوده و یا حداقل همسو با اهداف استکبار جهانی نبوده و به تائید هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رسیده باشد.

ماده ۱۲-  هرگاه انجام و اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های مؤسسه با وظایف و اختیارات برخی از سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و نهادهای انقلابی و وزارتخانه‌ها ارتباط داشته باشد، قبل از انجام و اجرای آن نسبت به کسب مجوز از مراکز ذکر شده ذیربط اقدام خواهد شد. (غیر قابل تغییر).

فصل دوم ارکان اصلی مؤسسه

ماده ۱۳ –  ارکان اصلی و تشکیلات اساسی مؤسسه به شرح زیر است:

الف – مجمع عمومی

ب – هیأت مدیره (اجرایی)

ج –  بازرسان

ماده ۱۴-   مجمع عمومی

مجمع عمومی شامل تمام اعضای پیوسته و وابسته است و طبق آیین نامه داخلی مؤسسه ایفای مسئولیت می‌نماید.

ماده ۱۵- وظایف مجمع عمومی عادی

الف –  انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان از بین اعضای پیوسته.

ب –  استماع و رسیدگی به گزارش هیئت مدیره و بازرسان.

ج –  تعیین میزان حق عضویت سالانه اعضای پیوسته، وابسته و پشتیبان و تصویب ترازنامه و بودجه سالانه.

د –  بررسی و تصویب پیشنهادات واصله به مجمع عمومی و هیئت مدیره.

ﮪ – تصویب اساسنامه، تصویب و قبول عضویت اعضای جدید مؤسسه با رعایت ضوابط مصوب مؤسسان و تأیید قبلی هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی . (غیر قابل تغییر)

و – تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های مؤسسه و انتشار تصمیمات قانونی. (غیر قابل‌تغییر)

ز- تغییر و اصلاح مواد اساسنامه با رعایت ضوابط قانونی و با تأیید قبلی هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی. (غیر‌قابل تغییر).

ح –  تصویب سقف اعضای پیوسته.

ط – تصویب نامزدهای اعضای افتخاری.

ی- تصویب پیشنهادات هیأت مدیره.

ماده ۱۶ –  جلسات مجمع عمومی عادی با رعایت آئین نامه داخلی سالی یک بار در اردیبهشت ماه تشکیل خواهد شد. برای رسمیت جلسه حضور نصف بعلاوه یک نفر از مجموع اعضاء پیوسته و وابسته جهت تصویب هر موضوعی لازم است در صورتی که در دعوت نخست تعداد حاضر به حد نصاب نرسد، جلسه دوم با فاصله پانزده روز تشکیل و با هر تعداد حاضر، جلسه رسمیت خواهد یافت.  رأی موافق اکثریت حاضر ضرورت دارد.

تبصره۱: هرعضو پیوسته و وابسته می تواند به وکالت از سوی سه عضو از گروه خود درمجمع عمومی رأی دهد. وکالت باید به صورت کتبی از سوی عضو به موکل داده شده و با اطلاع و تائید هئیت مدیره باشد.

تبصره۲: دعوتنامه برای شرکت در مجمع عمومی به صورت کتبی یا پست الکترونیکی و دو هفته قبل از تشکیل ارسال خواهد شد. در دعوتنامه دستور جلسه، ساعت حضور و روز جلسه اعلام خواهد شد.

ماده ۱۷ –  مجمع عمومی فوق‌العاده:

جلسات مجمع عمومی فوق العاده به درخواست هیأت مدیره، بازرسان و یا یک سوم مجموع کل اعضای پیوسته و وابسته تشکیل می‌گردد و در دعوتنامه که به صورت کتبی یا پست الکترونیکی و دو هفته قبل از تشکیل جلسه ارسال خواهد شد، باید دستور جلسه و ساعت حضور و محل جلسه قید شده باشد.

تبصره۱: مجمع عمومی عادی و فوق العاده توسط هیئت رئیسه‌ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می‌شود. اعضای هیأت رئیسه با اعلام قبولی نامزدی خود در مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده انتخاب خواهند شد.

تبصره۲: مجمع عمومی فوق‌العاده با حداقل دو سوم آرای موافق از حاضرین در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده ۱۸ –  هیأت مدیره:

هیأت مدیره رکن اجرایی مؤسسه و مرکب از ۱۲ تن عضو اصلی و ۶ تن عضو علی‌البدل است.

–        اعضای هیأت مدیره از میان اعضای پیوسته با توجه به اعتبار و صلاحیت حرفه‌ای و شأنشان توسط مجمع‌عمومی  برگزیده می‌شوند.

–        اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و برای مدت یک دوره سه ساله توسط مجمع عمومی برگزیده خواهند شد. انتخاب مجدد این افراد برای دوره های بعدی بلامانع می باشد.

تبصره ۱: در صورت استعفا، فوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضای هیأت مدیره، عضوعلی البدل برای مدت زمان باقیمانده دوره هیأت مدیره به جای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود.

تبصره ۲: هیأت مدیره علاوه بر جلساتی که بطور مرتب و حداقل هرماه یکبار تشکیل خواهد داد، بنا به ضرورت و با درخواست ۳/۱ اعضای هیأت مدیره و با دعوت کتبی یا تلفنی جلسه فوق العاده تشکیل خواهد داد.

تبصره ۳: مراکز تخصصی ملی و بین‌المللی و دیگر سازمان‌های تخصصی ذیربط می‌توانند در نشست‌های مؤسسه به عنوان ناظرین دعوت شوند.

تبصره ۴: فاصله بین زمان دعوت و تشکیل جلسه هیئت مدیره حداقل سه روز خواهد بود.

ماده ۱۹ –  اعضاء هیأت مدیره (اجرایی) حداکثر دو هفته بعد از برگزاری انتخابات مجمع عمومی اولین جلسه را تشکیل می‌دهند و از بین خود، بر اساس رأی اکثریت یک رئیس، یک معاون، یک دبیر، یک خزانه دار، ۸ عضو اصلی و۶ عضو علی البدل برمی‌گزینند.

تبصره ۱ : رئیس، معاون، دبیر و خزانه دار هیأت رئیسه  مؤسسه را تشکیل می‌دهند. اعضا به دعوت رئیس تشکیل جلسه و تصمیمات با اکثریت آراء اتخاذ می‌گردد.

تبصره۲ : رئیس هیأت مدیره می‌تواند در عین حال سمت مدیرعامل مؤسسه را دارا باشد.

تبصره ۳ : رؤسای سابق مؤسسه به سبب سمت خود به عنوان عضو غیردارای حق رأی می‌توانند در جلسات هیأت مدیره شرکت نمایند.

ماده ۲۰ –  جلسات هیأت مدیره با حضور هفت نفر رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آرای موافق معتبر خواهد بود و در صورت تساوی آرا رأی طرفی که رئیس هیأت مدیره موافق آن است، لازم الاجرا خواهد بود.

ماده ۲۱ – وظایف و اختیارات هیأت مدیره

هیأت مدیره نماینده قانونی مؤسسه بوده و وظایف و اختیارات به شرح ذیل دارد:

–        تهیه و تنظیم پیش نویس خط مشی دوره سه ساله و برنامه سالانه مؤسسه و ارائه آن پس از شش ماه به مجمع عمومی فوق العاده برای تصویب.

–         تنظیم ترازنامه مالی و بودجه سالانه موسسه.

–         تشکیل گروه‌های تخصصی و تعیین روسای گروه‌ها، انحلال گروه‌ها و نظارت برحسن انجام فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی آنها.

–         پذیرش و تصویب عضویت اعضای پیوسته، وابسته و پشتیبان.

–         انعقاد قراردادها با شخصیت‌های حقیقی و حقوقی و لغو قراردادها.

–         نظارت برانجام پروژه‌های اجرایی مربوط به فعالیت‌های مؤسسه (مندرج در ذیل ماده ۸).

–         حفظ و حراست اموال منقول، رسیدگی به حساب‌های مؤسسه، پرداخت دیون و وصول مطالبات، اجرای مصوبات مجمع عمومی، افتتاح حساب دریکی از بانک‌ها و انجام تشریفات قانونی، تعقیب جریانات قضائی و مالیاتی و ثبتی درکلیه مراحل قانونی در محاکم، تعیین حکم و تعقیب وکیل وعزل آنان، قطع و فصل دعاوی از طریق مصالحه، در صورت اقتضا تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هرشخص دیگر اعم از حقوقی و حقیقی با  حق توکیل. به طور کلی هیأت مدیره  می تواند هر اقدام و معامله‌ای را که  ضروری  بداند درمورد نقل وانتقال اموال غیرمنقول و تبدیل به احسن یا رهن‌گذاری و فک رهن واستقراض به استثنای فروش اموال غیرمنقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی باشد، به نام مؤسسه انجام دهد.

تبصره۱ : جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه و اخذ تصمیم واقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجمع عمومی است، هیأت مدیره کلیه اختیارات لازم را برای اداره امور مؤسسه دارا می‌باشد.

تبصره ۲ : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای رئیس هیأت مدیره یا دبیر و خزانه دار با مهر مؤسسه معتبر خواهد بود.

ماده ۲۲ –  وظایف هیأت رئیسه هیئت مدیره به شرح زیر می باشد:

 1. رئیس مؤسسه، هیأت مدیره را دعوت  به جلسه کرده و بر آن ریاست می‌کند. وی به خاطر سمت، به نمایندگی ایکوموس عمل می‌کند و با تصویب هیأت مدیره حق امضای خود را برای هر منظوری به معاون تفویض می‌کند.
 2. معاون رئیس مؤسسه دستیار وی بوده به جای او خواهد بود. معاون رئیس را در نمایندگی مؤسسه و پیش‌برد فعالیت‌های آن درسطح ملی و بین المللی دستیاری خواهد کرد.
 3. دبیر مسئول مدیریت و عملیات دبیرخانه برطبق خطوط کلی سیاست تعیین شده توسط مجمع عمومی و تصمیمات متخذه توسط  هیأت مدیره است.
 4. خزانه دار مسئول امورمالی مؤسسه است وی گزارش‌های مالی و پیش نویس بودجه‌ها را برای دوره یک ساله از اول فروردین ماه تا بیست و نهم اسفند ماه تهیه خواهد کرد، اجازه هزینه را بر اساس دستورالعمل‌های هیأت مدیره صادر و پرداخت ها را انجام می‌دهد.

ماده۲۳- کمیته‌های تخصصی

–        کمیته‌های تخصصی ارگانهای فنی مؤسسه بشمار می‌آیند. این کمیته‌ها، مطالعاتی را در ارتباط با مسائل واقع در حیطه وظایف و فعالیت مؤسسه  در حوزه تخصصی خود انجام می‌دهند.

–         هیأت مدیره نسبت به تشکیل و انحلال کمیته‌ها و تعیین رؤسای آنها  اقدام می‌کند. تعیین اعضای گروه‌های تخصصی (که عمدتاً از میان اعضای پیوسته می‌باشند) می‌بایست به تأیید هیأت مدیره و بر اساس پیشنهاد رئیس کمیته تخصصی ذیربط باشد.

–        کمیته‌های تخصصی اهداف و دستورالعمل‌های  خود را تدوین و مصوب نموده و برنامه‌های خود را با نظارت هیأت‌مدیره تعیین و به مرحله اجرا درمی‌آورند و گزارش سالانه را به هیئت مدیره تقدیم می‌کنند. این کمیته‌ها می‌توانند نسبت به تشکیل گروه‌های کار به مثابه کمیته‌های فرعی یا کمیسیون‌ها اقدام نمایند.

ماده ۲۴-  بازرسان

مجمع عمومی عادی دو نفر را به عنوان “بازرس اصلی” و یک نفر را به عنوان “علی البدل” از میان اعضای پیوسته برمی‌گزیند که از یک نفر به دو نفر نیز قابل افزایش است.

–        انتخاب مجدد بازرسان به‌عنوان بازرس حداکثربرای دو دوره سه ساله دیگر بلامانع است.

–         شرکت بازرسان در جلسات هیأت مدیره بلامانع بوده اما دارای حق رأی نمی‌باشند.

ماده ۲۵-  وظایف بازرسان به شرح زیر است:

 1. بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی مؤسسه و تهیه گزارش برای مجمع عمومی.
 2. مطالعه گزارش سالانه هیأت‌مدیره اعم از مالی و غیرمالی و تهیه گزارش ازعملکرد برای اطلاع مجمع عمومی.
 3. گزارش هرگونه تخلف هیأت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی .

فصل سوم امور عمومی، مالی، محاسباتی، انحلال و تسویه

ماده ۲۶ –  سال مالی از اول فروردین ماه هر سال آغاز و به پایان اسفند ماه همان سال ختم می‌شود مگر سال اول که از تاریخ تأسیس شروع و به پایان سال ختم می‌گردد.

ماده ۲۷ –  تمامی اسناد مالی تعهدآور و قراردادها و اسناد و اوراق بانکی از قبیل چک، سفته، برات، و مدارک علمی و فنی و مکاتبات در دفتر مرکزی مؤسسه نگهداری و مکاتبات با امضای رئیس هیأت مدیره و در غیاب او با امضای دبیر و  مهر مؤسسه اعتبار خواهد داشت.

تبصره: کلیه دفاتر مالی مؤسسه در مواقع مراجعه مأمورین مالیاتی در اختیار آنان قرار خواهدگرفت.

ماده ۲۸ –  کلیه اسناد و مدارک در هر زمان بدون قید و شرط می‌بایست جهت بررسی در دسترس بازرسان قرارگیرد.

ماده ۲۹ –  تمامی اموال و دارایی‌ها و درآمد و هزینه هایی که به مؤسسه تعلق گرفته یا بعداً به دارایی آن افزوده شود، در دفاتر مربوطه ثبت و شرح و بیان آن در هر سال مالی جهت بررسی به مجمع عمومی ارائه خواهد شد. در صورتی که از محل فعالیت‌های  مؤسسه درآمدی  تحصیل ‌شود پس از وضع هزینه‌های جاری و قانونی آن سال، بقیه آن به‌عنوان ذخیره  احتیاطی (برای توسعه و پیش‌برد امور مؤسسه) در حسابی خصوصی به‌نام “مؤسسه فرهنگی ایکوموس ایران” نزد یکی از بانک‌های رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران نگهداری خواهد شد.

ماده ۳۰ –  فوت، حجر، استعفا، خروج یا اخراج یک یا چند نفر از مؤسسان یا هیأت مدیره و مدیر عامل موجب انحلال مؤسسه نخواهد بود و عضو جانشین یا سایر اعضا وظیفه محوله را تا معرفی عضو جدید توسط اعضای مؤسسه و تأیید هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی انجام خواهند داد. ورثه یا قیم متوفی یا محجور در خصوص معرفی عضو جدید اولویت خاص نخواهند داشت و عودت اموال مربوط به متوفی و محجور از مؤسسه به صاحبان حق براساس قوانین موضوعه کشور خواهد بود. (غیر قابل تغییر)

ماده ۳۱ – انحلال مؤسسه با رأی موافق تمامی اعضای مؤسس امکان پذیر خواهد بود و در صورتی که در جلسه اول حضور تمامی اعضاء حاصل نگردد رأی دو سوم اعضاء مؤسس که صاحب اکثریت سرمایه نیز باشند به شرط این‌که کمتر از دو نفر نباشد ملاک و معتبر خواهد بود. همزمان با انحلال، مدیر تسویه‌ای به انتخاب مؤسسان (مجمع عمومی) از

بین اعضا یا خارج از اعضا تعیین خواهد شد. مدیر تسویه موظف است به حساب مطالبات و دیون و تمامی اموال و دارایی‌هایی مؤسسه رسیدگی و نسبت به وصول مطالبات و پرداخت بدهی‌ها اقدام و گزارش نهایی را به مؤسسان (مجمع

عمومی) تسلیم نماید. مؤسسان (مجمع عمومی) درباره باقیمانده اموال و دارایی‌های اخذ تصمیم خواهند نمود.           (غیر قابل تغییر)

ماده ۳۲ – انحلال

در صورت انحلال مؤسسه، مدیر تسویه نسبت به واگذاری باقیمانده اموال و دارایی‌ها به سازمان میراث فرهنگی کشور و یا به یکی از مراکز آموزشی یا پژوهشی داخل کشور اقدام می‌نماید.

ماده ۳۳ –  پس از انحلال مؤسسه براساس صورتجلسه، مؤسسین باید آن را به هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی اعلام تا اقدام مقتضی برای کان‌لم‌یکن کردن ثبت مؤسسه صورت پذیرد. در صورت عدم اعلام انحلال به هیأت مزبور مؤسسه از تاریخ تنظیم صورتجلسه منحل تلقی می‌شود، ولی مؤسسین در برابر اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی خواهند داشت. (غیر قابل تغییر)

ماده ۳۴ –  هرگونه تغییر و اصلاح مفاد اساسنامه از قبیل تغییر آدرس، تغییر مؤسسان، تغییر زمینه فعالیت‌ها و سایر تغییرات باید براساس اساسنامه مصوب و طبق صورتجلسه اعضای مؤسس پس از تأیید هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی صورت پذیرد. (غیر قابل تغییر)

ماده ۳۵ –  تمامی تغییرات پس از طی مراحل اساسنامه‌ای و تأیید نهایی هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی، فقط از طریق دفتر توسعه مشارکت‌های فرهنگی و هنری به اداره ثبت شرکت‌ها برای ثبت تغییرات اعلام می‌گردد. (غیر قابل تغییر)

ماده ۳۶ –  درباره مسائلی که در این اساسنامه پیش بینی نشده طبق مقررات قانونی حاکم بر مؤسسات غیر تجاری و ضوابط تأسیس مؤسسات و مراکز فرهنگی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی رفتار خواهد شد. (غیر قابل تغییر)

ماده ۳۷-  زبان‌های رسمی مؤسسه در سطح کشور فارسی و در سطح بین المللی انگلیسی و فرانسوی خواهد بود.

ماده ۳۸- انتشار هرگونه نشریه پس از کسب اجازه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تحصیل پروانه انتشار با رعایت کامل قانون مطبوعات انجام می‌شود.

این اساسنامه در سه فصل مشتمل بر ۳۸ ماده و ۱۵ تبصره در جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مؤسسه “فرهنگی ایکوموس ایران ” با حضور اکثریت اعضاء قرائت و به اتفاق آراء تصویب شد.