هئیت مدیره

به استناد صورتجلسۀ مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۹، هجده نفر به‌عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند.  اسامی این اعضا به ترتیب زیر است:

خانم‌ها و آقایان: مهدی حجت، ناصر نوروززاده چگینی، محمدرضا رحیم‌زاده، جلیل گلشن بافقی، مهناز گرجی، سیاوش صابری کاخکی، اکبر تقی‌زاده اصل، اسکندر مختاری طالقانی، مهناز اشرفی، زهرا اهری، حسین رایتی مقدم، هایده لاله، عادل فرهنگی شبستری، حمیده چوبک، ابراهیم حیدری، هما ایرانی بهبهانی، نگین ملکی تبریزی، آرش بوستانی. ضمنا در همان جلسه، آقایان اسدالله شفیعی و احمد کبیری هندی به عنوان بازرسان اصلی، و آقای عبدالله قوچانی به عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب شدند.

طبق اساسنامه، منتخبین در تاریخ ۱۳۹۶/۲/۳۰ اولین جلسه هیئت مدیره را برای تعیین سمت‌های اجرایی و تعیین اعضای اصلی برگزار کردند و به اتفاق آرا افراد زیر به‌عنوان اعضای هیئت مدیره اتنخاب شدند:

اعضاء هیئت مدیره برای یک دوره سه‌ساله از تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ تا ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹:

اعضای اصلی

رئیس هیئت مدیره: مهدی حجت
معاون: ناصر نوروززاده چگینی
دبیر: محمدرضا رحیم‌زاده
خزانه‌دار: جلیل گلشن بافقی
سیاوش صابری کاخکی
مهناز اشرفی
زهرا اهری
اکبر تقی‌زاده اصل
حسین رایتی مقدم
مهناز عبدالله خان گرجی
هایده لاله
اسکندر مختاری طالقانی

اعضای علی البدل

هما ایرانی بهبهانی
آرش بوستانی
حمیده چوبک
ابراهیم حیدری
عادل فرهنگی
نگین ملکی تبریزی

نتیجۀ انتخابات در روزنامۀ رسمی مورخ ۹۶/۶/۲۳ منتشر شده است.

ایکوموس ایران، تلاش دارد تا با جلب مشارکت‌های مردمی در قالب اقدامات کارشناسی، ارگان‌های دولتی، نهادهای مردمی و اشخاص را در حفظ آثار تاریخی ایران یاری نماید.

* ICOMOS: International Council on Monuments and Sites