«شورای بین المللی بناها و محوطه‌های تاریخی*» که مقر آن در پاریس است و بر حسب حروف اول کلمات لاتین اختصارا «ایکوموس» نامیده می‌شود، نهادی است غیردولتی و در همکاری نزدیک با یونسکو (سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد) و همچنین سایر موسسات معتبر بین‌المللی، با اهداف حفاظت بناها و محوطه‌های تاریخی. به موجب مادۀ ۱۳ اساسنامه ایکوموس جهانی، کشورهای عضو می‌توانند کمیته ملی تشکیل دهند و بنابراین کمیته ملی ایران با نام «موسسه فرهنگی ایکوموس ایران» در سال ۱۳۸۰ به همت افرادی چون زنده یاد دکتر باقر آیت‌الله‌زاده شیرازی، زنده یاد مهندس محمد مهریار و همراهان ایشان تشکیل و به ثبت رسید.

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی که به‌طور فوق‌العاده در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۳ برگزار شد، هجده نفر بعنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند.  اسامی این اعضاء به ترتیب زیر است: خانم‌ها و آقایان: مهدی حجت، ناصر نوروززاده چگینی، نگین ملکی تبریزی، جلیل گلشن بافقی، مهناز اشرفی، زهرا اهری، هما ایرانی بهبهانی، آرش بوستانی، اکبر تقی‌زاده اصل، حمیده چوبک، ابراهیم حیدری، حسین رایتی مقدم، محمدرضا رحیم‌زاده، سیاوش صابری کاخکی، مهناز عبدالله‌خان گرجی، عادل فرهنگی شبستری، هایده لاله، و اسکندر مختاری طالقانی.

ضمنا در همان جلسه، آقایان اسدالله شفیعی و احمد کبیری هندی به عنوان بازرسان اصلی، و آقای عبدالله قوچانی به عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب شدند.

طبق اساسنامه منتخبین در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۵ اولین جلسه هیئت مدیره را جهت تعیین سمت‌های اجرائی و اعضای اصلی برگزار نمود و به اتفاق آرا افراد ذیل به عنوان اعضای هیئت مدیره اتنخاب شدند.

اعضاء هیئت مدیره برای یک دوره سه‌ساله از تاریخ اسفند ۱۳۹۴ تا اسفند ۱۳۹۷:

اعضای اصلی

رئیس هیئت مدیره: مهدی حجت

معاون: ناصر نوروززاده چگینی

دبیر: نگین ملکی تبریزی (تا دی ۱۳۹۵)، محمدرضا رحیم‌زاده (از دی ۱۳۹۵)

خزانه‌دار: جلیل گلشن بافقی

مهناز اشرفی

زهرا اهری

اکبر تقی‌زاده اصل

حسین رایتی مقدم

محمدرضا رحیم‌زاده

مهناز عبدالله خان گرجی

هایده لاله

اسکندر مختاری

اعضای علی البدل

هما ایرانی بهبهانی

آرش بوستانی

حمیده چوبک

ابراهیم حیدری

سیاوش صابری کاخکی

عادل فرهنگی

 

نتیجۀ انتخابات جدید جهت اطلاع و اعلام نظر به مراجع ذیربط ارجاع شده است.

ایکوموس ایران، تلاش دارد تا با جلب مشارکت‌های مردمی در قالب اقدامات کارشناسی، ارگان‌های دولتی، نهادهای مردمی و اشخاص را در حفظ آثار تاریخی ایران یاری نماید.

* ICOMOS: International Council on Monuments and Sites