کمیتۀ علمی آمادگی در برابر خطر

کمیتۀ علمی آمادگی در برابر خطر

 

تشکیل کمیتۀ آمادگی در برابر خطر
در موسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران

 

کمیته علمی آمادگی در برابر خطر متشکل از دو عضو پیوستۀ ایکوموس ایران؛ دکتر اکبر حاج ابراهیم زرگر و دکتر زهرا اهری، و یک عضو وابسته ایکوموس ایران؛ مهندس صابر اسدی، در مرداد ۱۳۹۱ تشکیل شده است.

اهداف تشکیل این کمیته منطبق با اهداف ایکورپ (کمیته بین‌المللی آمادگی خطر  ICORP-International Committee on Risk Preparedness) عبارتند از:

ـ ارتقاء وضعیت آمادگی در نهادهای میراث فرهنگی و حرف مربوطه در رابطه با سوانح طبیعی یا انسان ساخت؛
ـ ترویج ادغامِ بهتر امر  حفاظت از ساختارهای میراث فرهنگی، محوطه‌ها یا مناطق، در مدیریت ملی، محلی و نیز بین‌المللیِ سوانح، شامل اقدامات مربوط به کاهش خطر، آمادگی، واکنش و بازگشت به وضعیت عادی

کمیته از طریق تسهیم تجارب و بسط شبکه‌ای از افراد متخصص، قصد دارد تا مشوق و پشتیبان اقدامات کمیته های ایکوموس ملی و بین المللی برای ارتقاء مدیریت آمادگی  خطر در میراث فرهنگی باشد. این کمیته با تکمیل اعضاء به زودی  فعالیت خود را آغاز خواهد نمود. از اعضای علاقمند دعوت می گردد آمادگی خود را برای شرکت در این کمیته اعلام نمایند.

علاقمندان به همکاری با این کمیتۀ علمی بین‌المللی پس از ثبت نام در ایکوموس با سرکار خانم دکتر زهرا اهری تماس بگیرند:

دکتر زهرا اهری  zahraahari@hotmail.com