کمیتۀ علمی شهرها و روستاهای تاریخی

 

کمیتۀ علمی شهرها و روستاهای تاریخی
(ICHTAV – Iranian Committee on Historic Towns and Villages)

 

کمیته ایرانی متناظر با کمیته بین المللی شهرها و روستاهای تاریخی در مرداد سال ۱۳۹۵ تشکیل شده است.

کمیته متشکل از دکتر زهرا اهری، عضو پیوسته ایکوموس ایران (مسئول)، مهندس شیوا فلاح عضو وابسته ایکوموس ایران (دبیر)، مهندس مهنام نجفی، مهندس مریم حیدرخانی، مهندس پریسا رحیم‌زاده، مهندس صحرا عابری زاهد، و مهندس فاطمه توانایی از اعضای وابسته ایکوموس ایران، به عنوان اعضای اصلی آغاز به کار کرده است.

کمیته بین المللی شهرها و روستاهای تاریخی از کمیته های علمی ایکوموس جهانی است که در سال ۱۹۸۲ بنیان گذارده شده و اینک بعد از بیش از سی سال فعالیت، تجارب پرباری از نظر علمی و فنی اندوخته است. برگزاری نشست‌های سالیانه و گردهم‌آیی‌های علمی مختلف، صدور بیانیه‌ها و دستورالعمل‌هایی برای حفاظت از بافت‌های تاریخی و مدیریت آن، انتشار جزوات و کتب در مورد چگونگی شناخت، حفاظت و مدیریت شهرها و روستاهای تاریخی در مقیاس جهانی، به اشتراک گذاشتن تجارب کشورهای مختلف در حوزه شناسایی، مدیریت و حفاظت بافت های تاریخی ازجمله فعالیت هایی است که در طی این مدت انجام شده و برآگاهی از چگونگی مواجهه با بافت‌های تاریخی و مسائل آن افزوده است. از جمله آخرین دستاوردهای این کمیته انتشار کتابی با عنوان اصول والتا در مورد حفاظت و مدیریت شهرها و مناطق شهری تاریخی است.

ایران سابقه‌ای طولانی و غنی از سکونت روستایی و شهری دارد که در بافت‌ها و معماری ارزشمند روستایی و شهری، سنت‌ها و آداب و رسوم و نحوه زیست و حیات شهری آن تجلی یافته است. پیشینه‌ای که شتاب دگرگونی‌های جهان مدرن تهدیدی برای از دست دادن و فراموشی آن است.  میراثی که ثبت و ضبط ویژگی ها و خصوصیات ملموس و ناملموس و آگاهی و اندیشیدن به نحوه حفظ و مدیریت آن ضرورتی عاجل شمرده می شود.

 

اهداف

اهداف کلان کمیته علمی ایرانی شهرها و روستاهای تاریخی با توجه به شرایط ایران و همسو با اهداف کمیته بین المللی شهرها و روستاهای تاریخی به ترتیب زیر است:
•  ارتقاء دانش و اصول حفاظت از شهرها و روستاها و مجموعه های تاریخی؛
•  ترویج ادغام امر حفاظت در فرایند برنامه ریزی در سطوح مختلف؛
•  آشنایی با ویژگی‌ها و خصوصیات شهرها و روستاهای تاریخی ایران و پیشینه‌های حفاظت و مدیریت آنها؛
•  پایش وضعیت شهرها، روستاها، مجموعه های تاریخی و حفاظت از آنها؛
•  افزودن بر علاقه مندی به حفاظت از شهرها، روستاها و مجموعه های تاریخی؛
•  تسهیل تبادل تجارب در حوزه های مربوط به امر حفاظت شهرها و روستاها؛
•  تشویق و سازماندهی آموزش، تدریب، تحقیق و نشر در حوزه های مربوطه؛
•  ارائه کمک علمی و فنی در حوزه های مربوط به حفاظت و مدیریت شهرها، روستاها و مجموعه های تاریخی؛
•  جمع آوری اسناد و مدارک شهرها، روستاها، مجموعه های تاریخی؛
•  تشکیل آرشیو از اسناد و مدارک شهرها، روستاها، مجموعه های تاریخی.

برنامه عمل مقدماتی

برای شروع فعالیت‌های کمیته و در چارچوب اهداف کلی، برنامه عمل مقدماتی به ترتیب زیر پیشنهاد شده است:
•  جلب علاقمندان به امر حفاظت شهرها و روستاهای تاریخی و تشکیل کمیته
•  تشکیل شبکه مجازی از اعضا و هواداران کمیته ایرانی شهرها و روستاهای تاریخی برای گسترش امر اطلاع رسانی در زمینه حفاظت و مدیریت شهرها و روستاهای تاریخی
•  شناسایی زمینه‌ها و حوزه های مورد علاقه برای فعالیت اعضاء
•  تدوین چارچوب فعالیت یک ساله و سه ساله کمیته درچارچوب اهداف کلی در نشست مشترک با اعضا و علاقمندان
•  آشنایی با پیشینه فعالیت کمیته بین المللی شهرها و روستاهای تاریخی و زمینه های موجود فعالیت در آن

با ثبت نام علاقمندان به عضویت در این کمیته، کمیته فعالیت خود را آغاز نموده و اهداف خود را در چارچوب اهداف کلی و باتوجه به زمینه های فعالیت و علائق اعضاء تدوین خواهد نمود.