مرکز اسناد

  راهنمای اجرایی کنوانسیون میراث جهانی (فارسی) (6283 دانلود ها)

راهنمای اجرایی کنوانسیون میراث جهانی (انگلیسی) (2270 دانلود ها)

خبرنامه ایکوموس بین الملل – ۱۸ سپتامبر ۲۰۰۹ (PDF انگلیسی)

متن مقالات علمی ارائه شده  در جلسات کمیته های تخصصی، اجلاس مالتا

Documentation

Developing a ‘non-destructive scientific toolkit’ to monitor monuments and sites. By J.D. Meneely, B.J. Smith, J. Curran (دریافت فایل مقاله)  PDF

GROUND PENETRATING RADAR TO ELECTRICAL RESISIVITY: A DIGITAL MEANS OF SAVING THE PAST FOR FUTURE GENERATIONS. By Diane L. Douglas, Ph.D. (دریافت فایل مقاله)  PDF

Intangible

Using technology to monitor and counter the impacts of global climate changes on traditional management systems for cultural landscapes. By Andrew Hall  (دریافت فایل مقاله)  PDF

Paradise lost: paradise regained – a new dynamic for the significance of cultural heritage monuments and sites in the context of technological change. By Sue Millar (دریافت فایل مقاله)  PDF

Historic Technology

Appropriate technology. By John Hurd (دریافت فایل مقاله)  PDF

Additional selected papers not being presented

Changing World, Changing Views of Heritage: The Impact of Global Climate Change on Cultural Heritage. By Meisha Hunter (دریافت فایل مقاله)  PDF
Climate Change in Western Himalaya: Impacts, Mitigation and Adaptation of historic earthen structures. By Sandeep Sikka and Charu Chaudhry (دریافت فایل مقاله)  PDF
La perception du temps et sa mesure dans l’époque byzantine (4e – ۱۵e s après J.C.). By Maria (Marianna) Savrami (دریافت فایل مقاله)  PDF
The debate in progress about materials and technologies for the sustainable conservation of the built heritage in Brazil. By Maria Isabel Kanan (دریافت فایل مقاله)  PDF