کمیتۀ برنامه‌ریزی

 

کمیتۀ برنامه‌ریزی

کمیتۀ برنامه‌ریزی متشکل از دو عضو پیوستۀ ایکوموس ایران؛ مهندس اکبر تقی‌زاده و مهندس عادل فرهنگی و دو عضو وابستۀ ایکوموس، مهندس هومان مقدادیان و مهندس امین بداغی در نیمه مرداد ۱۳۹۱ تشکیل شد.

اهداف تشکیل این کمیته به‌شرح زیر است:

یاری‌رسانی به هیات اجرائی در جهت تحقق اهداف کلان ایکوموس ایران در دو محور گسترش فعالیت‌ها (ترویج و توسعه مفاهیم، تقدیر، همکاری، معرفی علمی و …) و توسعه ارتباط‌ها (جلب توجه، تشویق، اشاعه، معرفی موسسه، و …)

فعالیت‌ها:

  • بررسی و ارائه راهکارهای شناسائی اشخاص حقیقی و حقوقی و تعیین روش‌های چگونگی بهره‌وری از همراهی‌ها و کمک‌های ایشان
  • بررسی و ارائه راهکارهای دست‌یابی به آراء و نظرات اعضاء ایکوموس ایران و علاقمندان به موضوع‌هائی که در چارچوب
  • تهیه و ارائه تقویم سالانه فعالیت‌های موسسه ایکوموس ایران به‌کمک دیگر کمیته‌ها و هیات اجرائی
  • تهیه آئین‌نامه‌های مرتبط با هیات اجرائی و کمیته‌ها براساس دریافت درخواست‌ها و اخذ مصوبه از هیات مدیره
  • تهیه گزارش‌های برنامه‌ها و فعالیت‌ها
  • تهیه دستورالعمل‌های مورد نیاز ایکوموس ایران
  • بررسی و شناسائی فعالیت‌ها و تدوین الویت‌های اجرائی آن‌ها به‌منظور ارائه به هیات مدیره و اخذ نظر و اجرا