کمیتۀ آموزش

 

 

کمیتۀ آموزش

 

از نخستین سال‌های تشکیل موسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران، فعالیت‌های آموزشی در راستای ارتقای سطح دانش و بینش عمومی و اعتلای فرهنگ و هنر اصیل ایرانی و اسلامی در کشور، و گسترش فرهنگ پژوهش، مطالعه و معرفی بناها، مجموعه بناها، و محوطه‌های تاریخی، و تشویق به صیانت و حفاظت از آنها، در قالب برگزاری سخنرانی‌ها یا میزگردها و کارگاه‌های تخصصی دنبال شده است.

درسال ۱۳۹۱ کمیتۀ آموزش با هدف پیوستگی و انسجام بیشتر در انجام  امور مرتبط تشکیل گردید. مسئولیت این کمیته از تیر ۱۳۹۴ به عهدۀ دکتر مهناز عبدالله‌خان گرجی (عضو پیوستۀ ایکوموس ایران) بوده که همواره با مساعدت‌ها و هم‌اندیشی‌های دکتر ناصر نوروززاده چگینی (عضو پیوسته و معاون ایکوموس ایران) و تعدادى از اعضاى وابسته و فعال، امکان برگزاری برنامه‌های پیوستۀ آموزشی مشتمل بر نشست‌ها و سخنرانی‌های علمی ـ تخصصی به‌صورت دو نوبت در ماه، و نیزبرگزاری کارگاه آموزشی کوتاه مدت، طی دوسال گذشته فراهم گردیده است.

 

اهداف

– برنامه‌ریزی فعالیت‌های آموزشی موسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران، جهت رفع نیازها و تحقق پیشنهادهای سایر کمیته‌های علمی و هیئت مدیره موسسه.

– برگزاری نشست‌های علمی ـ تخصصی ادواری توسط پژوهشگران و متخصصان با هدف ارائه و اشاعۀ دستاوردهای پژوهشی در زمینۀ چگونگی شناخت، حفاظت، و مرمت بناها، مجموعه بناها، و محوطه‌های تاریخی، و کاربرد فناوری نوین و علوم مرتبط در این راستا.

– برنامه‌ریزی جهت برگزاری کارگاه‌های آموزشی کوتاه‌مدت نظری و مهارتی توسط استادان و متخصصان امر.

– تهیه و تدوین تقویم فرهنگی سالانه، برنامه‌ریزی در برگزاری یادبودها و بزرگداشت‌های شخصیت‌های علمی و فرهنگی، و نیز مناسبت‌های ویژه در چارچوب اهداف موسسه.

– تهیه بانک اطلاعاتی به‌روز از پژوهشگران جوان؛ دانش‌آموختگان دکتری و کارشناسی ارشد رشته‌های؛ حفاظت و مرمت بناهای تاریخی، معماری، مطالعات معماری ایران، باستان‌شناسی، باستان‌سنجی، شهرسازی، تاریخ، مردم‌شناسی، و… که موضوع پایان‌نامۀ آنها در عرصه‌های نظری و عملی به معرفی، شناخت، و حفاظت بناها، مجموعه بناها، و محوطه‌های تاریخی می‌پردازد.

– برنامه‌ریزی به‌منظور بهره‌برداری از پژوهش‌های انجام شده توسط پژوهشگران جوان (کارشناسی ارشد و دکتری) و انتخاب پژوهش‌های برگزیدۀ سال.