آرشیو تصویری

گزارش تصویری آیین روز جهانی بناها و محوطه‌ها، ۲۷ فروردین ۱۳۹۸

گزارش تصویر آیین روزجهانی بناها و محوطه‌ها، ۲۹ فروردین ۱۳۹۷

مسجد جامع عتیق اصفهان تیر ماه ۱۳۸۹

برگزاری نمایشگاه عکس به مناسبت روز جهانی بناها و محوطه ها در تربت جام

زیرگذر میدان عتیق اسفند ۱۳۸۸

مسجد جامع عتیق اصفهان

زیر گذر میدان عتیق اصفهان دیماه ۱۳۸۸

زیر گذر میدان عتیق اصفهان پاییز۱۳۸۸

جلسه کمیته ملی ایکوموس در قزوین
 گزارش تصویری مرمت پل خواجو