اهدای نشان “پنج قاره” یونسکو به پروفسور شهریار عدل

دبیر کل یونسکو نشان “پنج قاره” آن سازمان را به پروفسور شهریار عدل اهدا کردپروفسور شهریار عدل

آقای کویچیرو ماتسورا، دبیر کل کنونی یونسکو، طی مراسمی در حضور خانم ایرینا بوکوا، دبیر کل منتخب جدید آن سازمان، مدال فرهنگ جهانی یونسکو موسوم به “پنج قاره” را به پروفسور شهریار عدل اهدا کرد. عدل عضو کمیته ملی ایکوموسایران ومسئول روابط خارجی آن میباشد.

 مراسم اهدای نشان در روز ۱۳ مهر ۱۳۸۸ (۵ اکتبر ۲۰۰۹) در مقر سازمان یونسکو در پاریس همزمان با آغاز تشکیل مجمع عمومی سالانه کشورهای عضو آن سازمان انجام گرفت. طی همین مجمع عمومی بود که سرکار خانم ایرینا بوکوا (Irina Bokova) به جای جناب آقای کویچیرو ماتسورا (Koichiro Matsuura) به سمت دبیر کل آینده یونسکو انتخاب گردید. این نخستین بار در تاریخ سازمان ملل است که یک بانو به سمت دبیر کلی انتخاب گردیده است.

در پایان مراسم اهدا نشان، یک نشست دو روزه در مورد چگونگی به روز درآوردن مجموع کتب تواریخ جهانی که یونسکو منتشر کرده و میکند با حضور متخصصین بین المللی تشکیل گردید.

لازم به یادآوری است که پروفسور شهریار عدل در یونسکو ریاست کمیته بین المللی علمی تدوین “تاریخ تمدنهای آسیای میانه” را بر عهده دارد. تدوین این سلسه کتب، که در هفت جلد به زبان انگلیسی منتشر شده، به پایان رسیده است ولی متاسفانه ترجمه آنها که دوجلد نخست آن  به کوشش استاد صادق ملک شهمیرزادی به فارسی برگردانده شده و به همت وزارت امور خارجه به چاپ رسیده ناتمام باقی مانده است.

جدا از “تاریخ تمدنهای آسیای میانه“  (History of Civilizations of Central Asia)، از جمله دیگر سلسه کتب بزرگ جهانی یونسکو میتوان از “تاریخ بشریت  (History of Humanity)”، “تاریخ عمومی آفریقا (General History of Africa)” و یا “تاریخ عمومی امریکای لاتین” (General History of Latin America) نام برد.

 Adle-medal-5-Oct-2009-01

 آقای کویچیرو ماتسورا، دبیر کل یونسکو، نشان “پنج قاره” یونسکو را به پاس خدمات فرهنگی شهریار عدل به ایشان اهدا می کند. مقر یونسکو در پاریس، ۱۳ مهر ۱۳۸۸ (۵ اکتبر۲۰۰۹).
 از راست به چپ: پروفسور عدل، پروفسور  سر  ریشارد فیتزروی  اوژیه (Richard AugierُSir Fitzroy )، جناب آقای کویچیرو  ماتسورا (Koichiro Matsuura)، دبیر کل کنونی یونسکو، سرکارخانم ایرینا  بوکوا (Irina Bokova)، دبیرکل آینده یونسکو، پروفسور ژرمن  کاررا  داماس (Germain Carrea ) و پروفسور ادریس الحریر افتتاح نشست متخصصین بین المللی برای بروز آوردن و پخش بهتر تواریخ جهانی منتشره به توسط یونسکو در مقر آن سازمان در پاریس. روز ۱۳ مهر ۱۳۸۸ (۵ اکتبر۲۰۰۹). از راست به چپ: پروفسور عدل، پروفسور  سر  ریشارد فیتزروی  اوژیه (Richard AugierُSir Fitzroy )، جناب آقای کویچیرو  ماتسورا (Koichiro Matsuura)، دبیر کل کنونی یونسکو، سرکارخانم ایرینا  بوکوا (Irina Bokova)، دبیرکل آینده یونسکو، پروفسور ژرمن  کاررا  داماس (Germain Carrea ) و پروفسور ادریس الحریر.

 .