سخنرانی – باغهای شیراز

ICOMOS LOGO Transparent small

کمیته ملی ایکوموس ایران برگزار می کند

سخنرانی با موضوع

باغ های شیراز

خانم دکتر مهوش عالمی

دوشنبه ۳۰ آذرماه ۱۳۸۸

ساعت ۱۶

(برگزار شد)

تالار دکتر شیرازی، واقع در خیابان ولی­عصر، ضلع جنوب­غربی پارک ساعی، شماره ۱۱۰۱، فرهنگستان هنر، مرکز هنرپژوهی نقش ­جهان

رزومه و فهرست مقالات و کتابهای خانم دکتر عالمی (PDF)

.