علت افزایش حق عضویت موسسه

در پی افزایش حق عضویت در جلسه مجمع عمومی سالانه مورخ سوم تیر ماه ۱۳۸۸ دو ایمیل از طرف اعضای محترم موسسه در خصوص افزایش حق عضویت ها به دبیرخانه ارسال شده است. لذا برای روشن شدن دلیل این افزایش برای کسانی که در جلسه مجمع عمومی حضور نداشته اند توضیحات زیر ضروری به نظر می رسد؛

 همانطوری که می دانید منبع اصلی تامین مالی موسسه “حق عضویت سالانه” اعضا می باشد. میزان حق عضویت قبلی (ده هزار تومان برای اعضای عادی و پنج هزار تومان برای دانشجویان) هفت سال پیش با تاسیس موسسه تعیین شده بود و در این مدت هیچ گونه افزایشی پیدا نکرده بود.

از سوی دیگر ایکوموس یک موسسه غیر دولتی می باشد و هیچگونه بودجه دولتی را در اختیار ندارد، لذا باید تمام هزینه های خود را مطابق ماده ۲۲ اساسنامه تامین نماید؛

ماده ۲۲- بودجه موسسه از طریق جمع آوری حق عضویت، هدایا، موقوفات، قبول وصیت، کمک هزینه‌های دولتی، عقد قرارداد به منظور انجام پژوهشها و خدمات رسانی تخصصی و منابع دیگر درآمد که هیات مدیره آنرا تایید کند. تامین می‌گردد.

  از سوی دیگر هزینه های عضویت، شامل انجام کارهای دفتری،اجاره محل، صدور کارت عضویت، برگذاری جلسات مجمع عمومی که حد اقل مسئولیتهای قانونی موسسه می باشد، برای هر نفر از اعضا بیشتر از مبلغی است که به عنوان حق عضویت دانشجویی دریافت می گردد.

هیئت مدیره موسسه امیدوار است تا با حمایت های مالی و معنوی بیشتر از سوی اعضاء، که همگی از متخصصان و علاقه مندان میراث فرهنگی هستند بتواند بیشتر و بهتر فعالیت نماید.

با سپاس

دبیرخانه موسسه فرهنگی ایکوموس ایران