سخنرانی – خانه در فرهنگ و طبیعت ایران

 Poster-25-Aban-1388-LR

موسسه فرهنگی ایکوموس ایران برگزار می کند

سخنرانی با موضوع

“خانه در فرهنگ و طبیعت ایران”

سخنران

مهندس محمد رضا حائری

دو شنبه ۲۵ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۱۶:۳۰

(برگزار شد)

تالار دکتر شیرازی، واقع در خیابان ولی­عصر، ضلع جنوب­غربی پارک ساعی،

 شماره ۱۱۰۱، فرهنگستان هنر، مرکز هنرپژوهی نقش ­جهان

دریافت فایل پوستر سخنرانی