سخنرانی با موضوع میراث کشاورزی

کمیته ملی ایکوموس ایران برگزار می کند

سخنرانی  با موضوع میراث کشاورزی

میرعابدین کابلی

شهداد و میراث کشاورزی

دوشنبه ۲۴ آبان

ساعت ۱۶:۳۰

تالار دکتر شیرازی، واقع در خیابان ولی­عصر، ضلع جنوب­غربی پارک ساعی، شماره ۲۱۶۹، فرهنگستان هنر، مرکز هنرپژوهی نقش ­جهان

.