انتشار نهمین شمارۀ گاهنامۀ علمی معماری بومی ایکوموس ایران، اسفند ۱۴۰۰

نهمین شمارۀ گاهنامۀ کمیتۀ علمی معماری بومی ایکوموس ایران در اسفند ماه ۱۴۰۰منتشر شد.
در این شماره این مطالب را می‌خوانید:

درآمدی بر شناخت: درآمدی بر معماری بومی روستایی گیلان (بخش سوم) / سارا اشتری ماجلان
درآمدی بر شناخت: معماری بومی روستای خیارج (بخش اول) / سمیه مراقی
درآمدی بر شناخت: حیاتِ قنات در تبرستان؛ واکاوی دو قنات در روستاهای تَلاوُک و اِستخرسَر و منظر فرهنگی برآمده از آن / سجاد زلیکانی
درآمدی بر شناخت: مسجد بردستان در شهرستان دَیِر استان بوشهر / فرشته درویش زانوسی
گزارش: کارگروه ساماندهی منابع معماری بومی ایران / فاطمه احمدی
گزیده منابع مطالعات معماری بومی ایران: کتابشناسی منابع معماری بومی (بخش اول) / زهرا شفیع‌زاده
مقاله: مقایسه تطبیقی خانه باغ های زرتشتی نشین با دیگر خانه باغ های کرمان / پیمان سلیمانی روزبهانی
ترجمه: تأثیر زلزله خیز بودن منطقه تسالونیکی در معماری بومی / نیکو خالقی
روایت: گرمابه انصاری / محمد محمودی
اسکیس: در کوچه پس کوچه‌های ایران / امیر محمد متوسلیان

منتخب تصاویر ارسالی از معماری بومی

عکس روی جلد: جوانه‌های انار در بافت تاریخی یزد، اسفند ماه ۱۴۰۰، مهدیه نخودی‌زاده

دریافت نسخۀ الکترونیک این شماره.