بیانیه ایکوموس جهانی در خصوص اوکراین

پاریس، ۲۴ فوریه ۲۰۲۲

ایکوموس جهانی نسبت به جان‌هایی که ازدست‌رفته‌اند و یا به سبب وخامت اوضاع در اوکراین تهدید می‌شوند ابراز تأسف می‌کند. ایکوموس همچنین نگران است که این تهدیدات جدی بر میراث اوکراین تأثیرگذار باشد.

در مقام یکی از برجسته­ترین سازمان­ها در زمینۀ میراث و به‌عنوان نهاد مشورتی کمیتۀ میراث جهانی، شکنندگی شدید میراث‌فرهنگی در جریان درگیری­های مسلحانه، حتی در برابر آسیب­های غیرعمدی، و همچنین تعهدات مراقبتی کنوانسیون­های فرهنگی یونسکو ــ به‌ویژه کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه و دو پروتکل آن، کنوانسیون میراث جهانی ۱۹۵۲ و کنوانسیون ۲۰۰۳ برای حفاظت از میراث‌فرهنگی ناملموس ــ انجام شده است را به طرف­های درگیر یادآوری می­کند. وظیفۀ مسلم آنها آن است که آنچه در توان دارند برای حفظ کل میراث و همۀ اجزا و لایه ­های آن در برابر آسیب به کار برند.

ایکوموس هرگونه حمایت یا توصیه‌ای را که ممکن است در حفاظت از میراث‌فرهنگی یا اقداماتی در برابر تهدیدات انجام دهد، در اختیار همکاران و مقامات خود در اوکراین قرار می‌دهد.


شورای بین‌المللی بناها و محوطه­ها (ایکوموس) یک سازمان بین‌المللی غیردولتی، غیرانتفاعی و متعهد به پیشبرد حفاظت، مراقبت، استفاده و ارتقای میراث‌فرهنگی جهان است. ایکوموس یک چارچوب محکم فلسفی، اعتقادی و مدیریتی برای حفاظت پایدار از میراث سراسر جهان ایجاد کرده است.  به‌عنوان یک نهاد مشاوره رسمی کمیته میراث جهانی برای اجرای کنوانسیون میراث جهانی یونسکو، ایکوموس نامزدها را در مورد وضعیت حفاظت از اموال ثبت شده در فهرست میراث جهانی ارزیابی می‌کند. ایکوموس یکی از اعضای مؤسس سازمان سپر آبی (Blue Shield) است.

برای اطلاعات بیشتر به www.icomos.org مراجعه کنید.