انتشار ویژه‌نامۀ کارگروه جنوب فلات مرکزی (فارس) کمیتۀ علمی معماری بومی ایکوموس ایران

در این ویژه نامه این مطالب را می‌خوانید:
سخن نخست: یک  واژه با دنیایی از معانی در بستر معنایی و کالبدی خودش/ مریم اختیاری
گفت و گو: بازی نور با آیینه کاری در خانه ها / مریم خنشا (گفت و گو با علی حسام پور)
درآمدی بر شناخت/ بناهای مذهبی و فرهنگی: اقلیم و بناهای مقدس معماری بومی فارس(بخش سوم) / مریم اختیاری و دیگران
درآمدی بر شناخت/ روستاهای استان فارس: روستای قلات / سید رضا سیادت نژاد قلاتی، سمیرا نامور اصل
اسکیس: در کوچه پس کوچه های ایران/ ساناز حائری
منتخب تصاویر معماری بومی 
سخن آخر: انسان، طبیعت و معماری/ انسان، طبیعت و معماری/ سمیرا نامور اصل

عکس روی جلد: مسجد جامع عتیق، شیراز، فارس، ۱۳۹۸ – سمیرا نامور اصل.

دریافت ویژه‌نامه