پیام تسلیت به مناسبت درگذشت استاد مهندس یعقوب دانشدوست

بازگشت همه به سوی اوست

درگذشت استاد مهندس دانشدوست، بزرگمرد عرصۀ پژوهش و حفاظت از میراث فرهنگی عظیم ایران‌زمین، به‌ویژه ارزش‌های فرهنگی- تاریخی خراسان بزرگ، ضایعه‌ای بدون جایگزین است.
روش برخورد مهندس دانشدوست در حفاظت و مرمت بناهای تاریخی، آنچنان دقیق و برخوردار از تخصص و مسئولیت والا بود که زنده‌یاد دکتر شیرازی مرمت بناهای تاریخی خراسان را برترین مرمت‌ها، در ایران دانستند.
مؤسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران درگذشت مهندس دانشدوست را به خانوادۀ ایشان و به کلیۀ همکاران ارجمند ادارات کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در خراسان‌های رضوی، جنوبی و شمالی و جامعۀ حفاظت و مرمت بناهای تاریخی سرزمینمان تسلیت می‌گوید. 
از هستی‌بخش یگانه، برای آن عزیز ازدست رفته مینوی برین و جوار حق و برای بازماندگان و همکاران شکیبائی، تندرستی و تداوم راه آن عزیز را آرزومندیم.

مؤسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران
هشتم بهمن ماه هزار و چهار صد خورشیدی