برگزاری جلسۀ مشترک پژوهشکدۀ سوانح طبیعی با مؤسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده سوانح طبیعی، این جلسه با حضور هیأت رئیسه ایکوموس، مهدی حجت (رئیس ایکوموس ایران)، ناصر نوروززاده چگینی (معاون)، جلیل گلشن بافقی (خزانه‌دار)، محمدرضا رحیم‌زاده (دبیر)، سید امیرحسین گرکانی رئیس پژوهشکده سوانح طبیعی و همکاران گروه بازسازی و بازتوانی پس از سانحه تشکیل شد.

در ابتدای جلسه، رئیس پژوهشکده سوانح طبیعی به بیان تاریخچه شکل‌گیری پژوهشکده و اقدامات آن در سال‌های اخیر ازجمله طرح تدوین اسناد ذیل قانون مدیریت بحران کشور و فعالیت‌های پژوهشکده در سوانح مختلف گذشته در کشور پرداخت. گرکانی یادآور شد: پژوهشکده سوانح طبیعی در زمینه مخاطرات مختلف دست به اقدامات و طرح‌های علمی و اجرایی زده است و افتخار پژوهشکده این است که نه تنها در حوزه پژوهش، بلکه در حوزه اجرا نیز ورود کرده است. ایشان اضافه کرد: پل‌های ساسانی در پلدختر، بازار تبریز و منظر فرهنگی بم از جمله آثار فرهنگی شاخصی بودند که در سال‌های اخیر دچار سانحه شدند و آسیب دیدند.

در ادامه، حجت با ابراز خرسندی از فعالیت‌های پژوهشکده سوانح طبیعی و شکل‌گیری ارتباط بین ایکوموس و این پژوهشکده، اشاره کرد: در ایران نزدیک به ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار سایت تاریخی شناسایی‌شده وجود دارد. قدمت و فرهنگ دیرین ایرانی در کنار وضعیت سانحه‌خیزی کشور، توجه به امر مدیریت خطر سوانح برای میراث فرهنگی را ضروری می‌سازد.

چگینی، گلشن و رحیم‌زاده نیز ضرورت توجه به آثار فرهنگی در معرض خطر را خاطرنشان ساختند و اظهار داشتند که با توجه به سابقه پژوهشکده در امر مدیریت بحران و تجربه ایکوموس در بحث میراث فرهنگی زمینه‌های کاری مشترکی وجود دارد.

در پایان جلسه مقرر شد فصل مشترک پژوهشکده سوانح طبیعی و ایکوموس و سازوکار همکاری ازجمله برگزاری نشست یادبود زلزله بم در آینده مورد بحث و بررسی قرار گیرد.