فراخوان جذب علاقه‌مندان: کمیتۀ علمی بین‌المللی آب و میراث ایکوموس

بدین وسیله به اطلاع می‌رساند که هیئت مدیرۀ ایکوموس جهانی، تشکیل کمیتۀ علمی بین‌المللی آب و میراث (ISCWater) را تصویب کرد. کمیتۀ مزبور در ۱۸نوامبر، فراخوانی را به منظور جذب اعضا و کمیته‌های ایکوموس منتشر کرد.

در طول تاریخ و در سراسر جهان، آب عامل تعیین‌کننده‌ای در زندگی بشر و توسعۀ جامعه بوده است. آب همواره در هویت، سنت‌ها، باورها و شیوۀ زندگی مردم نقش محوری داشته و دغدغه‌ای حیاتی برای تمام مردم است. میراث آب در همه جا حضور دارد.

هدف کمیتۀ آب و میراث، ارتقاء دانش و تجربه در مورد میراث آبی جهان، ترویج حفاظت از این میراث، و رسیدگی مداوم به چالش‌های مرتبط با آب در حال و آینده است. در راستای «بیانیۀ ماموریت» ما، کمیتۀ جدید مایل است:

  • پلتفرمی بین‌المللی برای تعامل بین ایکوموس، کمیته‌های علمی بین‌المللی، کمیته‌های ملی، کارگروه‌ها، و سایر سازمان‌های میراث فرهنگی، بخش آب، دولت‌ها، آژانس‌ها، جوامع مرتبط و سازمان‌های غیردولتی، به منظور شبکه‌سازی، آموزش و گفتگو ایجاد کند؛
  • روش‌ها، دوره‌های آموزشی، سیاست‌ها و فرآیندهای طراحی را در راستای دانش سنتی و بومی به منظور معرفی روش‌های کاهش و سازگاری با تغییرات اقلیمی و بهبود مدیریت و برنامه‌ریزی آب برای زمان حال و آینده توسعه دهد؛ و
  • به طور کلی نقش میراث آب را در مشارکت اجتماعی و سیاست‌گذاری تقویت کند.

 از علاقه‌مندان تقاضا می‌شود برای عضویت در کمیتۀ علمی بین‌المللی آب و میراث اقدام نمایند.

در این مرحله این فراخوان برای جذب اعضای ایکوموس و در مقیاس کلان افراد فعال در سازمان‌های مرتبط با آب است. در ادامه، اعضای خبره و نمایندگان/افراد رابط از کمیته‌های ملی، سایر کمیته‌های علمی بین‌المللی و کارگروه‌های ایکوموس، و اعضای نهادی تعریف و شناسایی خواهند شد.

در صورت تمایل می‌توانید در لینک زیر، به مطالعۀ بیشتر در این حوزه بپردازید:

 www.water.icomos.org

برای پیوستن به این کمیته، لطفا با دبیر کل کمیته علمی بین‌المللی آب و میراث، تینو ماگر (Tino Mager) ([email protected]) تماس بگیرید و موارد زیر را ارائه دهید:

  • نامه‌ای در خصوص علاقۀ شما به میراث مرتبط با آب و اینکه چرا مایلید عضو کمیتۀ علمی بین‌المللی آب و میراث شوید؛ و
  • رزومه‌ای که تجربیات شما را در زمینۀ میراث فرهنگی و مسائل میراث آبی نشان دهد.