انتشار هشتمین شمارۀ‌ گاهنامۀ‌ کمیتۀ‌ علمی معماری بومی ایران، آبان ۱۴۰۰

هشتمین شماره گاهنامه کمیته علمی معماری بومی ایکوموس ایران در آبان ماه ۱۴۰۰ منتشر شد.

در این شماره این مطالب را می‌خوانید:

یادداشت: گفتاری در سیر آگاهی از مفهوم میراث زنده /عادله محتشم
درآمدی بر شناخت: درآمدی بر معماری بومی روستایی گیلان (بخش دوم) / سارا اشتری ماجلان 
درآمدی بر شناخت: مطالعاتی پیرامون درآیگاه‌های ابنیه شار کرمان / سلمان ملک‌عباسی
درآمدی بر شناخت:مساجد گرگانی (بخش اول) / فاطمه خورشیدی
درآمدی بر شناخت:معماری بومی روستای دینه‌رود / سمیه مراقی
گزارش: کارگاه بین‌المللی حفاظت میراث معماری خشتی شهر میراث جهانی یزد / سید محمدامین طباطبایی
مقاله: بوم‌کن؛ گونه‌ای از معماری دست‌کند، با نگرشی بر ساختار فیزیکی قنات در ایران / پیمان سلیمانی روزبهانی
روایت: دوماچال؛ یادداشتی بر یک دانش بومی رو به فراموشی / مولود جابری
منتخب تصاویر معماری بومی

  عکس روی جلد: عمارت شترگلو، ماهان، کرمان – علیرضا فخری‌زاده کرمانی.

نسخۀ الکترونیک این شماره را می‌توانید اینجا دریافت کنید.