اسامی اعضای وابسته (غیردانشجویی) مؤسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران در سال ۲۰۲۱ میلادی

با توجه به برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العادۀ مؤسسه، اسامی اعضای وابسته (غیردانشجویی) که مجاز به شرکت در انتخابات مجمع هستند اعلام می‌شود.

اعضای وابسته ۲۰۲۱