جایزۀ جئونجو برای ترویج میراث فرهنگی ناملموس

سومین دورۀ جوایز سالیانۀ جئونجو برای ترویج میراث فرهنگی ناملموس در سال ۲۰۲۱ برگزار خواهد شد.

حاملان میراث ناملموس، فعالان، افراد، گروه‌ها، و سازمان‌های مردم‌نهادِ مرتبط، برای شرکت در این دوره تا ۳۰ آوریل ۲۰۲۱ (۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰) فرصت خواهند داشت. برای دریافت اطلاعات بیشتر و کاربرگ‌های ثبت‌نام به وبگاه جوایز رجوع کنید.