بار دیگر موصل را ساختن

سمینار برخط با شرکت دکتر روهیت جیگیاسو

تعداد کمی از ما تصویرهای تخریب موصل در جریان جنگ عراق، و پیامدهای وخیمش برای مردم و بافت شهری آن، را از یاد خواهیم برد. داعش شهر را در سال ۲۰۱۴ اشغال کرد که باز پس‌گرفتن آن به یکی از بزرگ‌ترین نبردهای نظامی دوران اخیر انجامید و موصل را به شهری از ویرانه‌ها بدل کرد. دکتر روهیت جیگیاسو مسئول پروژه‌ای است که با مشارکت چندین آژانس و هدایت ایکروم پیش می‌رود و هدف آن کمک به ساختن دوبارۀ موصل به همت اهالی آن است و می‌خواهد مهارت‌های لازم برای هدایت پروژه‌های مرمت را به مردم بدهد.

دکتر جیگیاسو در زمینۀ مدیریت بحران در شرایط خطر تخصص دارد. او از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۸ میلادی دارندۀ‌ کرسی یونسکو در موسسۀ‌ مقابله با بحران میراث فرهنگی شهری در دانشگاه ریتسومیکان در کیوتو ژاپن بود. پژوهش‌های او بر بهره‌گیری از دانش سنتی در برنامه‌های مدیریت بحران در شرایط خطر متمرکز بوده است.

شرکت همگان در این سمینار برخط آزاد است. برای اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام به این نشانی رجوع کنید.