بیانیۀ ایکوموس جهانی در بارۀ شرایط تیگرای (اتیوپی)، پنجم مارس ۲۰۲۱

ایکوموس جهانی در تاریخ پنجم مارس ۲۰۲۱ بیانیه‌ای در بارۀ شرایط پیش‌آمده در منطقۀ تیگرای در شمال اتیوپی، بر اثر روابط میان این کشور و اریتره، منتشر کرد. متن انگلیسی این بیانیه را می‌توانید از اینجا دریافت کنید.