ششمین سمینار بین المللی حفاظت شهری

“اندازه گیری کارآیی حفاظت از میراث فرهنگی”

فراخوان مقاله

۲۹ الی ۳۱ مارس ۲۰۱۱ (۹ الی ۱۱ فروردین ۱۳۹۰)

مهلت ارسال مقاله : ۳۱ آگوست ۲۰۱۰ (۹ شهریور ۱۳۸۹)

برزیل، پرنامبوکو، بنیاد جاکوییم

درباره سمینار:

یکی از چالش های بزرگ برای موسسات و محققان حفاظت و صیانت از میراث فرهنگی توسعه ابزارهایی برای ارزیابی عملکرد اقدامات حفاظتی در مجموعه های پیچیده ای مانند سایت های شهری، حوزه های فرهنگی و چشم انداز ها و مجموعه هایی ترکیبی از آنهاست. به عنوان مثال یونسکو، گزارش های دوره ای را در حوزه حفاظت از دارایی های فرهنگی و تاریخی ثبت شده در فهرست میراث جهانی را بهبود بخشیده است تا بدین وسیله ارزیابی را شفاف تر و کمتر در معرض تحریف ناشی از محدودیت های فنی و سیاسی قرار دهد.

هرچند که سیستمهای پایش و ارزیابی هنوز در مراحل ابتدایی خود هستند ولی اجازه می دهد تا عملکرد اقدامات حفاظتی و تاثیر آنها در جهت هدف نهایی شناسایی، ثبت و ارزیابی شوند.

برای مشاهده وب سایت و اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک نمایید.

Comments are closed.