ششمین سمینار بین المللی حفاظت شهری

ششمین سمینار بین المللی حفاظت شهری

“اندازه گیری کارآیی حفاظت از میراث فرهنگی”

فراخوان مقاله

۲۹ الی ۳۱ مارس ۲۰۱۱ (۹ الی ۱۱ فروردین ۱۳۹۰)

مهلت ارسال مقاله : ۳۱ آگوست ۲۰۱۰ (۹ شهریور ۱۳۸۹)

برزیل، پرنامبوکو، بنیاد جاکوییم

درباره سمینار:

یکی از چالش های بزرگ برای موسسات و محققان حفاظت و صیانت از میراث فرهنگی توسعه ابزارهایی برای ارزیابی عملکرد اقدامات حفاظتی در مجموعه های پیچیده ای مانند سایت های شهری، حوزه های فرهنگی و چشم انداز ها و مجموعه هایی ترکیبی از آنهاست. به عنوان مثال یونسکو، گزارش های دوره ای را در حوزه حفاظت از دارایی های فرهنگی و تاریخی ثبت شده در فهرست میراث جهانی را بهبود بخشیده است تا بدین وسیله ارزیابی را شفاف تر و کمتر در معرض تحریف ناشی از محدودیت های فنی و سیاسی قرار دهد.

هرچند که سیستمهای پایش و ارزیابی هنوز در مراحل ابتدایی خود هستند ولی اجازه می دهد تا عملکرد اقدامات حفاظتی و تاثیر آنها در جهت هدف نهایی شناسایی، ثبت و ارزیابی شوند.

برای مشاهده وب سایت و اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک نمایید.