پیام تسلیت کمیتۀ علمی استادکاران و فناوری‌های کهن به مناسبت درگذشت استاد اکبر کاراندیش


اوست باقى

مؤسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران درگذشت استاد اکبر کاراندیش را به خانوادۀ محترم وی، دوستان و همکاران و همۀ دوستداران میراث فرهنگی ایران تسلیت می‌گوید.

استاد اکبر کاراندیش (۱۳۲۰ ـ ۱۳۹۹) ازبازماندگان استادان برجستۀ کاشیکارى است که فراگیرى این حرفه را از هفت سالگی نزد استاد کریم قهرمانى، استاد گره‌چینى آغاز نمود و با همت و کوشش عالی بر این هنر تسلط یافت. او طى نزدیک هفتاد سال خالق آثار کاشیکاری بسیار ارزشمند در بقاع متبرکه و بناهاى تاریخى فارس بود که هر یک از آنها نشانگر توانایى فوق‌العادۀ ایشان است. برخی از آثار کاشیکاری زنده‌یاد کاراندیش عبارتند از: گنبد على ابن حمزه (ع)، سردرمسجدآقااحمد، سردر قدیمى بقعۀ شاه داعی‌الله، ایوان حضرت شاهچراغ (ع). همچنین رسمى‌بندى سردر قدیمى بقعۀ حضرت شاهچراغ (ع) و تعمیرات باغ قوام و بسیاری کارهای مهم دیگر یادگار اوست.

روانش شاد و راهش مستدام باد.

کمیتۀ علمی استادکاران و فناوری‌های کهن
موسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران
بهمن ۱۳۹۹