مسجدی در معاهدۀ شش: مسجد الرشید و پیدایش میراث مسلمانان در کانادا

وبینار ایکوموس کانادا

«مسجدی در معاهدۀ شش: مسجد الرشید و پیدایش میراث مسلمانان در کانادا»

دکتر نادیا کرد

شنبه، ۲۴ اکتبر ۲۰۲۰ (۳ آبان ۱۳۹۹)، ساعت ۱۵:۰۰ _ ۱۷:۰۰ به وقت شرق آمریکا (EDT)
ثبت نام 

مسجد الرشید، نخستین مسجد کانادا، در ۱۲ دسامبر ۱۹۳۸ در ادمونتون، آلبرتا، به ثبت رسید؛ لحظه‌ای که در آن حضور هموارۀ جامعۀ مسلمانان کشور کانادا تبلور یافت. حضور ملسمانان در کانادا که از حدود سال‌های ۱۸۵۰ آغاز شده است، دستاوردهای خاصی برای میراث مصنوع کانادا داشته است، از مکان‌های عبادی و موزه گرفته تا ویترین مغازه‌ها و حضور در خیابان‌های شهری. دکتر نادیا کرد، مورخ و موزه‌دار دانش‌آموختۀ مک‌گیل علاقه‌مند به هنر و معماری اسلامی معاصر، به اهمیت مسجد الرشید و تأثیر آن در میراث فرهنگی کانادا خواهد پرداخت.