انتشار «اصول و نکات پایه برای دیجیتال‌سازی سه‌بعدی میراث فرهنگی» در وبگاه کمیسیون اتحادیۀ اروپا

گروه تخصصی میراث فرهنگی دیجیتال با همکاری یوروپیانا متنی با عنوان «اصول و نکات پایه برای دیجیتال‌سازی سه‌بعدی میراث فرهنگی» مشتمل بر ده اصل و تعدادی نکته در بارۀ دیجیتال‌سازی سه‌بعدی میراث فرهنگی منتشر کرده‌اند که به صورت برخط در وبگاه کمیسیون اروپا قابل دسترس است. 

یوروپیانا با هدف تسهیل برخورداری از میراث فرهنگی به قصد لذت بردن، آموزش، و پژوهش با آرشیوها و مجموعه‌ها و کتابخانه‌ها و موزه‌های متعدد اروپا همکاری و دسترس به میلیون‌ها کتاب و موسیقی و اثر هنری را با طبقه‌بندی دقیق میسر می‌کند.

مشاهدۀ اصول و نکات پایه برای دیجیتال‌سازی سه‌بعدی میراث فرهنگی