گرامیداشت یکصدمین سالگرد تولد استاد محمدکریم پیرنیا

استاد محمدکریم پیرنیا (۲۵ شهریور ۱۲۹۹ ــ ۹ شهریور ۱۳۷۶)
استاد محمدکریم پیرنیا (۲۵ شهریور ۱۲۹۹ ــ ۹ شهریور ۱۳۷۶)

موسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران، به ‌پاس خدمات ارزشمند استاد محمدکریم پیرنیا در زمینۀ‌ معرفی و حفاظت میراث فرهنگی و روایت سنت معماری ایران برای نسل‌های حاضر، یاد او را در یکصدمین زادروزش گرامی می‌دارد.