پیام تسلیت به مناسبت درگذشت باستان‌شناس، ایران‌شناس، پژوهشگر، و مترجم به‌نام، مسعود گلزاری

مسعود گلزاری، باستان‌شناس، ایران‌شناس، پژوهشگر، و مترجم، در روز یکشنبه، پنجم مرداد ۱۳۹۹، به دیار باقی شتافت. موسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران، ضایعۀ بزرگ درگذشت ایشان را به جامعۀ باستان‌شناسان و پژوهشگران ایران‌شناسی، دوستداران فرهنگ و میراث فرهنگی ایران، و جمع کثیر دوستداران و شاگردان ایشان، و خانوادۀ محترمشان تسلیت می‌گوید و از خداوند مهربان برای روان جناب گلزاری شادی ابدی و برای خانواده و دوستان و دوستداران ایشان صبر و شکیبایی آرزو می‌کند.
مسعود گلزاری در سال ۱۳۱۳ در تهران به دنیا آمد. او تحصیلات خود را در رشتۀ باستان‌شناسی در دانشگاه تهران تا مقطع کارشناسی ارشد ادامه داد و از سال ۱۳۳۸ کار تدریس را آغاز کرد و تا سال ۱۳۴۹ در دانش‌سرای تربیت معلم تهران به تدریس پرداخت. از همان زمان با گروه‌های باستان‌شناسی آمریکایی و آلمانی در استان‌های آذربایجان غربی و کرمانشاه همکاری می‌کرد. از سال ۱۳۵۰ به عضویت در هیئت علمی گروه باستان‌شناسی و هنر دانشگاه تهران پذیرفته شد و همزمان تحصیل در مقطع دکترا را نیز با گرایش تاریخ پیش از اسلام آغاز کرد.
او از سال ۱۳۵۶، با پایان تحصیلاتش در ایران، به انگلستان رفت و در آنجا به تحصیل، پژوهش، و تدریس پرداخت. مسعود گلزاری از سال ۱۳۵۱ هر سال سه ماه به همراه هیئت علمی گروه باستان‌شناسی دانشگاه تهران در تپه زاغۀ قزوین به کاوش می‌پرداخت. علاوه بر این، او نزدیک به بیست سال در منطقۀ کردستان ایران و استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، و کرمانشاه به کاوش باستان‌شناختی پرداخت.
از او آثار بسیاری به جای مانده که از آن میان می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
ـ تالیف
ج‍غ‍راف‍ی‍ای ش‍ه‍ری و روس‍ت‍اشناسی (ت‍ه‍ران: کتابدار، ۱۳۸۶)؛ گزیدۀ تاریخ ادبیات ایران: از کهن‌ترین دوران تا امروز (همراه با حمیدرضا ناظمی‌راد، تهران: کتابدار، ۱۳۸۸)؛ کلیات علم اقتصاد (ترجمه و تلخیص و نوشته، تهران: کتابدار، ۱۳۸۶)؛ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‍ان – ک‍ردس‍ت‍ان، س‍ل‍س‍ل‍ه ان‍ت‍ش‍ارات ان‍ج‍م‍ن آث‍ار م‍ل‍ی: شماره ۱۴۷ ( تهران: ان‍ج‍م‍ن آث‍ار م‍ل‍ی، ۱۳۵۷)؛ بیستون و داریوش: یادبود پیروزی‌های داریوش یکم هخامنشی (تهران: نشر کتابدار، ۱۳۹۶)؛
ـ ترجمه
ایران باستان از آغاز تا پایان هخامنشیان، (ایران، جلد یکم)، نوشتۀ ژان-ل‍وی‍ی اوئ‍و (همراه با مهردخت وزیرپورکشمیری، تهران: کتابدار، ۱۳۸۹)؛ ایران باستان: از اشکانیان تا فروپاشی ساسانیان، (ایران، جلد دوم)، نوشتۀ ولادی‍م‍ی‍ر گ‍ری‍گ‍ور ی‍وی‍چ ل‍وک‍ون‍ی‍ن، (همراه با مهردخت وزیرپورکشمیری، تهران: کتابدار، ۱۳۹۴)؛ گنجینۀ هنر اسلامی، نوشتۀ ف‍ی‍ل‍ی‍پ ب‍م‍ب‍ارو، (همراه با مهردخت وزیرپورکشمیری، تهران: کتابدار، ۱۳۸۹)؛ س‍ف‍رن‍ام‍ۀ م‍ل‍گ‍ون‍ف ب‍ه س‍واح‍ل ج‍ن‍وب‍ی دری‍ای خ‍زر: ۱۸۵۸ و ۱۸۶۰م، نوشتۀ گ‍ری‍گ‍وری وال‍ری‍ان‍ووی‍چ م‍ل‍گ‍ون‍ف (تص‍ح‍ی‍ح، ت‍ک‍م‍ی‍ل، و ت‍رج‍م‍ه، تهران: دادج‍و، ۱۳۶۴)/
ـ ویرایش و تصحیح
داستان نگارش (تاریخ خط)، ترجمهٔ مهردخت وزیرپورکشمیری و زهره میرحسینی، (ویرایش مسعود گلزاری، تهران: کتابدار، ۱۳۸۸)؛ س‍ف‍رن‍ام‍هٔ م‍ی‍رزا م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن ح‍س‍ی‍ن‍ی ف‍راه‍ان‍ی: ۱۳۰۲ – ۱۳۰۳ ه‍.ق (ب‍ه‌ک‍وش‍ش م‍س‍ع‍ود گ‍ل‍زاری، ت‍ه‍ران: ف‍ردوس‍ی، ۱۳۶۲)؛ س‍ف‍رن‍ام‍هٔ اس‍ت‍رآب‍اد و م‍ازن‍دران و گ‍ی‍لان و…، نوشتۀ م‍ی‍رزا اب‍راه‍ی‍م نامی (ب‍ه ک‍وش‍ش م‍س‍ع‍ود گ‍ل‍زاری، تهران: بنیاد فرهنگ ایران، ۱۳۵۵)؛ س‍ف‍رن‍ام‍هٔ ادی‍ب‌ال‍م‍ل‍ک ب‍ه ع‍ت‍ب‍ات (دل‍ی‍ل ال‍زای‍ری‍ن)، (ت‍ص‍ح‍ی‍ح م‍س‍ع‍ود گ‍ل‍زاری، ت‍ه‍ران: دادج‍و، ۱۳۶۴).

یادش گرامی و نامش پاینده.