انتشار شمارۀ جدید خبرنامۀ کمیتۀ بین‌المللی علمی تحلیل و مرمت سازه‌های میراث معماری

شمارۀ جدید خبرنامۀ کمیتۀ بین‌المللی علمی تحلیل و مرمت سازه‌های میراث معماری (ایسکارساه) منتشر شد.

علاقه‌مندان می‌توانند این خبرنامه را ز این نشانی دریافت کنند.