انتشار چهل و هشتمین خبرنامۀ کمیتۀ بین‌المللی علمی معماری بومی

چهل و هشتمین شمارۀ خبرنامۀ کمیتۀ بین‌المللی علمی معماری بومی (سیاو) منتشر شد.

علاقه‌مندان می‌توانند این خبرنامه را از این نشانی دریافت کنند.