همایش بین‌المللی «به سوی آینده‌ای پایدار: مدیریت تغییر در مناطق تاریخی و منظر پیرامونی»، بوسوم (فورت وِرک ۴) هلند، ۲۶ ـ ۲۷ مارس ۲۰۲۰ / ۷ ـ ۸ فروردین ۱۳۹۹

امروزه بحث‌‌های بسیاری پیرامون تحولات توسعه در شهرهای ثبت شده در فهرست میراث جهانی وجود دارد، اما چه بر سر مناظر فرهنگی، مناطقی که شهر را به مناظر پیرامون‌شان می‌پیوندد، خواهد آمد؟ این مناطق تحت فشار قرار دارند، برای مثال به علت احداث مسکن و زیرساخت‌های شهری، و توسعۀ محوطه‌های تفریحی. تغییرات اقلیمی و انتقال انرژی دو عامل مهم در تغییر کیفیت فضایی این مناطق به شمار می‌رود.

در این همایش از طریق موردپژوهی و گفتگو تلاش می‌کنیم موضوعات اصلی و راهبردهای مواجهه با آنها را شناسایی کنیم. قصد داریم این موضوعات را در مراتب متفاوت، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، و طراحی پی‌گیری کنیم.

این همایش سه هدف اصلی دارد:
ارتقای آگاهی از موضوع فشار توسعۀ شهری بر شهر / منظر؛
تبادل دانش میان کسانی که در محوطه‌های میراثی نقش دارند؛
تلاش برای دستیابی به بهترین راهبرد ممکن برای مواجهه با این مسائل.

قصد داریم که در پایان همایش به بیانیه‌ای دربارۀ میراث در مناطق پرتحول برسیم که شامل بایدها و نبایدهایی برای مدیریت تحولات در این مناطق باشد به نحوی که تقویت‌کنندۀ ارزش‌های میراث و کیفیت فضایی گردد.

برای اطلاعات بیشتر در این باره به وبگاه همایش رجوع کنید.