برگزاری کارگاه شناخت کاشی زرین‌فام با حضور و تدریس استاد عبدالله قوچانی

موسسۀ کتاب‌آرایی ایرانی با همکاری موزۀ رضا عباسی، در روز پنجشنبه، ۲۶ دی ۱۳۹۸، کارگاه شناخت کاشی زرین‌فام با حضور و تدریس استاد عبدالله قوچانی، عضو پیوستۀ موسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران، برگزار می‌کند.

برای اطلاع از شیوۀ ثبت‌نام و شرکت در کارگاه با تلفن‌های معرفی شده در پوستر کارگاه تماس بگیرید.