دوره بین المللی قنات (کاریز) برای کشورهای اسلامی

دوره بین المللی قنات (کاریز) برای کشورهای اسلامی

یک دیدگاه بین رشته ای به

یکپارچه کردن دانش سنتی با پیشرفتهای مدرن

۵ الی ۱۰ مهر ۱۳۸۹

یزد – ایران

برگزار کننده:

مرکز بین المللی قنات و سازه های تاریخی آبی

(تحت حمایت یونسکو)

با مشارکت:

بانک توسعه اسلامی

وزارت نیروی جمهوری اسلامی ایران

دفتر منطقه ای یونسکو – تهران

برای جزئیات بیشتر بروشورضمیمه را مطالعه نمایید

دانلود بروشور دوره بین المللی قنات (1055 دانلود ها)