منشور تسالونیکی برای حمایت از میراث یادمان‌های بیزانس

ایکوموس یونان اخیراً سندی با نام «منشور تسالونیکی برای حمایت از میراث یادمان‌های بیزانس» برای حفاظت از این میراث منتشر کرد. یادمان‌های موضوع این میراث در ۳۱ کشور  وجود دارد. نمایندگان کشورهای آلبانی، الجزایر، ارمنستان، بحرین، بوسنی و هرزگوین، بلغارستان، کروواسی، قبرس، مصر، یونان، گرجستان، ایتالیا، اردن، لبنان، مراکش، فلسطین، رومانی، صربستان، اسپانیا، و سوریه این منشور را امضا و کمیتۀ علمی ایکوموس در ویرایش نهایی آن همکاری کرده است.

«مرکز یادمان‌های بیزانس و پسابیزانس اروپا» و کشورهای میزبان این میراث در سال ۲۰۰۱ تدوین این منشور را آغاز کردند که پس از آن در دو کنفرانس بین‌المللی دیگر در سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۶ تکمیل شد و سرانجام پس از بازنگری‌های بیشتر به شکل حاضر به تأیید نهایی رسید.

The Charter of Thessaloniki_EN