کمیتۀ بین‌المللی چوب ایکوموس برگزار می‌کند: سمپوزیوم و دورۀ آموزشی در اسپانیا

بیست و دومین سمپوزیوم بین‌المللی کمیتۀ بین‌المللی چوب (IIWC). میراث چوبی: فراتر از رشته‌ها
۳۰ سپتامبر تا ۲ اکتبر ۲۰۱۹ (۸ تا ۱۰ مهر ۱۳۹۸) بیلبائو

نخستین دورۀ آموزشی حفاظت از میراث چوبی
۳ تا ۵ اکتبر ۲۰۱۹ (۱۱ تا ۱۳ مهر ۱۳۹۸) سان‌سواستیان

کمیتۀ بین‌المللی چوب ایکوموس بیست و دومین سمپوزیوم بین‌المللی علمی خود را در شهر بیلبائو (Bilbao) در اسپانیا در تاریخ ۳۰ سپتامبر تا ۲ اکتبر ۲۰۱۹ (۸ تا ۱۰ مهر ۱۳۹۸) و همچنین نخستین دورۀ آموزشی حفاظت میراث چوبی را در شهر سان‌سواستیان (San Sebastian) در اسپانیا در تاریخ ۳ تا ۵ اکتبر ۲۰۱۹ (۱۱ تا ۱۳ مهر ۱۳۹۸) برنامه‌ریزی کرده است.
سمپوزیوم شامل دو روز ارائه در شهر بیلبائو و بازدیدی یک روزه از آثار شاخص میراث چوبی در آن منطقه است. کمیتۀ بین‌المللی چوب از مقالات در کلیۀ زمینه‌های مرتبط با حفاظت میراث چوبی استقبال می‌کند: میراث مادی و میراث ناملموس؛ مرتبط با میراث مصنوع، میراث موقت، میراث در حال شکل‌گیری، میراث دریایی، و هر نوع دیگر از میراث چوبی موجود.
چکیده‌ها و پرسش‌ها و درخواست‌ها را به نشانی iiwc.bilbao@gmail.com ارسال کنید.
دورۀ آموزشی شامل دو روز درس و سخنرانی با شرکت متخصصان برجستۀ جهانی و بازدیدی یک روزه از آثار شاخص میراث چوبی در منطقۀ سان‌سواستیان است. شرکت‌کنندگان و مدرسان می‌توانند با مسئولان اقدام‌های حفاظتی انجام شده در منطقه بحث و تبادل نظر کنند.

برای ثبت نام در سمپوزیوم و دورۀ آموزشی به نشانی زیر رجوع کنید:
https://www.uik.eus/en/22nd-iiwc-international-symposium-wooden-heritage-conservation-beyond-disciplines-1st-iiwc-course

سایر اطلاعات را در وبگاه کمیتۀ بین‌المللی چوب می‌یابید:
https://www.icomoswood.org/

برای دریافت فراخوان مقاله و برنامۀ سمپوزیوم بین‌المللی علمی و دورۀ آموزشی روی پیوندهای زیر کلیک کنید:
فراخوان مقاله
برنامۀ سمپوزیوم بین‌المللی علمی بیلبائو
برنامۀ دورۀ آموزشی حفاظت میراث چوبی سان‌سواستیان

(یادآوری: موسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران در این باره اطلاعات بیشتری ندارد. علاقه‌مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر و پرسش به نشانی‌های ذکر شده رجوع کنند.)