اقدامات جاری و چالش‌های آن در حفاظت از میراث مصنوع

بیست و هشتمین کنفرانس دوسالانۀ موسسۀ بین‌المللی حفاظت آثار تاریخی و هنری:
اقدامات جاری و چالش‌های آن در حفاظت از میراث مصنوع
۶-۲ نوامبر ۲۰۲۰، ادینبرو

کنفرانس به نقش حفاظت‌گران و دانشمندان حفاظت در حفاظت از میراث مصنوع توجه می‌کند.

کنفرانس به طیف وسیعی از میراث مصنوع می‌پردازد، شامل: محوطه‌های باستان‌شناختی، آرشیو‌ها و مجموعه‌ها؛ بناهای تاریخی، کاخ‌ها و قصرها؛ ساختمان‌های دینی شامل کلیساها و معابد؛ ساختمان‌هایی همچون پل‌ها، دیوارها، و یادمان‌ها؛ مجموعه‌های تاریخی درون بناهای تاریخی، و سطوح تزیینی در بناهای تاریخی.

ما در جستجوی کارهای جدید، اصیل، و منتشرنشده در ارتباط با موضوع کنفرانس و حفاظت هستیم. به پیشنهاده‌های حاصل همکاری متخصصان حوزه‌های حفاظتی متنوع توجه ویژه خواهیم داشت. چکیدۀ مقالات در این زمینه‌ها پذیرفته می‌شود:

ـ اقدامات سنتی در برابر رویکردهای جدید
ـ شهرگرایی و پیامدهای محیطی آن میراث مصنوع
ـ حمایت از میراث باستان‌شناختی در محل
ـ مدیریت توریست‌های بازدیدکننده از محوطه‌های میراث فرهنگی
ـ چالش‌های نگهداری آرشیو‌ها و انبارهای باستان‌شناختی
ـ استفادۀ پایدار از محوطه‌های میراث فرهنگی
ـ پژوهش‌های علمی ارتقادهندۀ فهم از میراث مصنوع یا آگاهی‌رساننده در زمینۀ اقدامات حفاظت
ـ حفاظت سطوح تزیینی شامل نقاشی، گچ، سنگ، و موزاییک
ـ همراهی عمومی در زمینۀ حفاظت از میراث مصنوع، شامل تفسیر و حفاظت در عمل

چکیده‌های مرتبط با پژوهش‌های تازه و کاربرد فنون جدید حفاظت، از ترجیح نسبی برخوردار خواهند بود. موردپژوهی‌ها نیز، چنانچه اطلاعات فراوانی دربارۀ به کار گیری فنون حفاظت در اختیار بگذارند، پذیرفته خواهند شد.

پیشنهاده‌ها را از طریق نشانی زیر ارسال کنید:

https://www.iiconservation.org/content/extended-call-abstracts-iic-edinburgh-congress-2020

موعد نهایی پذیرش چکیده تا ۱۴ ژوئن ۲۰۱۹ (۲۴ خرداد ۱۳۹۸) تمدید شد.