درگذشت رئیس اسبق ایکوموس جهانی، پرفسور میشائیل پتزت (۱۹۳۳ – ۲۰۱۹)

با کمال تأسف مطلع شدیم که چهارشنبۀ گذشته پرفسور میشائیل پتزت، ششمین رئیس ایکوموس جهانی در سال‌های ۱۹۹۹ – ۲۰۰۵، درگذشته‌اند. پرفسور پتزت در سال‌های ۱۹۵۲ – ۱۹۵۸ در مونیخ و پاریس به تحصیل در رشتۀ تاریخ هنر مشغول بود و در سال ۱۹۶۱ با پژوهشی دربارۀ دیر سنت ژنوی‌یِو در پاریس درجۀ دکتری دریافت کرد.

او در همین سال‌ها مسئولیت‌هایی در زمینۀ شناخت و حفاظت از بناها و یادمان‌های تاریخی داشت. در سال ۱۹۷۴ وزیر فرهنگ وقت آلمان، هانس مایر، او را به عنوان مدیر کل حفاظت از یادمان‌های تاریخی ایالت باواریا برگزید. پرفسور پتزت در سال ۱۹۸۸ به ریاست کمیتۀ ملی ایکوموس آلمان برگزیده شد و سال‌ها در این مقام بود. او از سال ۱۹۹۹ در دو دوره رئیس ایکوموس جهانی بود. در سال ۲۰۰۸ به ریاست افتخاری ایکوموس جهانی و در سال ۲۰۱۲ به ریاست افتخاری ایکوموس آلمان برگزیده شد.

او استاد افتخاری دانشگاه بامبرگ و استاد مدعو در آکادمی هنرهای زیبا و دانشکدۀ فنی مونیخ بود. کتاب‌های بسیاری از او دربارۀ معماری سده‌های هفدهم و هجدهم فرانسه، هنر و معماری ایالت باواریا، و حفاظت از بناهای و محوطه‌های تاریخی برجای مانده است.

او مفتخر به دریافت صلیب افتخار درجه یک آلمان و جایزۀ کارل فریدریش شینکل در حفاظت از بناهای تاریخی شده است.

یادش گرامی باد