مناظر فرهنگی تاریخی: پی‌آیی، تاب‌آوری، پایداری سمپوزیوم بین‌المللی کار گروه مناظر فرهنگی ایفلا (فدراسیون بین‌المللی معماران منظر)

 

۱۸ تا ۲۰ نوامبر ۲۰۱۹ (۲۷ تا ۲۹ آبان ۱۳۹۸) در مرکز پژوهش آسیا، سئول

برگزارکننده: دانشگاه ملی سئول

 

برای اطلاعات بیشتر به فراخوان پیوست رجوع کنید.

با توجه به مفاهیم و تعاریفی که در متن فراخوان آمده است، مطالعۀ آن را به کلیۀ علاقه‌مندان این حوزه توصیه می‌کنیم.