حفاظت از محوطه‌ها و یادمان‌های جنگ و استحکامات سمپوزیوم ایکوفورت (کمیتۀ بین‌المللی علمی میراث نظامی و استحکامات) و ایکوموس چین

با کمال افتخار به اطلاع می‌رسانیم که ایکوفورت و ایکوموس چین و دانشگاه شنیانگ جیانژو سمپوزیومی با عنوان «حفاظت از محوطه‌ها و یادمان‌های جنگ و استحکامات» در شهر شنیانگ چین در روزهای ۲۷ و ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۹ (۶ و ۷ مهر ۱۳۹۸) برگزار خواهند کرد.

به سبب گذشتۀ طولانی، وسعت سرزمین، و تنوع فرهنگ‌های چین، محوطه‌ها و بناهای منحصر به فردی در مناطق گوناگون آن پدید آمده است، از جمله استحکامات شهری فراوان. این محوطه‌ها که جزئی از میراث جهانی‌اند، موضوع پژوهش‌های متعددی در زمینۀ تاریخ معماری و میراث فرهنگی در آسیای خاوری و چین بوده‌اند.

در روند گسترش شتابان محدوده‌های شهری و روستایی، بسیاری از محوطه‌ها و مواریث فرهنگی مربوط به جنگ به آسیب‌های کم یا زیادی دیده‌اند. از این رو مطالعۀ آنها از منظر تاریخ معماری و حفاظت ضرورت یافته است. این سمپوزیوم به موضوعاتی همچون سازمان دفاع شهری قدیم، منظر تاریخی اقامتگاه‌ها و زیستگاه‌های محصور در دیوار، فناوری معماری منطقه و میراث فرهنگی، تنوع میراث فرهنگی، و نیز حمایت از میراث فرهنگی و تاریخی در محدوده‌های شهری و روستایی می‌پردازد.

اطلاعات لازم در فایل پیوست در اختیار علاقه‌مندان قرار داده شده است.